Elever i Göteborg kan ha gifts bort under sommaren


Nio elever i Göteborg har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Myndigheter tror att de kan ha gifts bort i sina föräldrars hemländer, rapporterar P4 Göteborg.

Tidigare i våras har Göteborg stad försökt att motarbeta bortgifte av barn. Man skickade bland annat ut information till personal inom kommunen om vaksamhet kring elever som mår dåligt och uttrycker oro inför föräldrarnas semesterplaner.

SVT har tidigare uppmärksammat vardagsheder bland barn i skolor i Tynnered. Personal har larmat om att hederskulturen numera syns längre ner i åldrarna.

– Hittills har jag fått besked att man har en oro för nio barn då som saknas sedan terminsstart, säger Katarina Idegård, Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, till radiokanalen.

I majoriteten av fallen har man skickat in orosanmälningar till Socialtjänsten. I ett av fallen har man gjort en polisanmälan.

Just nu håller man på att sammanställa hur många elever det är som saknas efter höstterminens start. Man har därför begärt ut information från alla rektorer och förskolechefer på grundskolorna och gymnasierna i Göteborg.

Om någon blir bortgift ska man göra en polisanmälan eftersom det är brottsligt, menar Idegård.

– Polisen ska kopplas in direkt vid misstanke om brott, säger hon till P4 Göteborg.

När polisen väl har fått information om att man kan styrka att det finns misstankar om brott kan polisen göra en efterlysning.

Men det kan innebära svårigheter att få hem personer till Sverige.

– Polisen kan sedan efterlysa den här personen. Men vi vet att det innebär stora svårigheter att hjälpa en person hem från länder utomlands särskilt om det är i länder där Sverige kanske inte har ett upparbetat samarbete på samma sätt som länder närmare här i Norden och i Europa, säger Katarina Idegård.

Helena Kollberg, rektor på Vättnedalsskolan i Tynnered, säger till radiokanalen att det är viktigt att man oftare och tidigare än i dag borde diskutera frågan kring hederskultur med föräldrarna.