loadingNils Ferlin var i kraft av sin personlighet en ledande gestalt bland Klarabohemerna. Foto: K W Gullers/Nordiska museets arkiv
Nils Ferlin var i kraft av sin personlighet en ledande gestalt bland Klarabohemerna. Foto: K W Gullers/Nordiska museets arkiv
Litteratur

Einar Askestad: Dikt av Nils Ferlin

Einar Askestad

Nils Ferlin (1898–1961) tillhör denna ovanliga skara poeter som får sägas vara folkkära – i den mån nu folk alltjämt känner till våra poeter. En orsak till populariteten torde bero på att han i sina verser knöt an till en mer folklig tradition än de flesta poeter i hans generation. Steget är aldrig långt till andan i våra gamla ordspråk och ordstäv – ”Det är ägg som ägg, sa prästen, tog det största”. Kärvheten. Humorn. Det lakoniska, kärnfullt koncisa och ändå samtidigt desillusionerade intill hopplöshet. Hos Ferlin tillkommer en viss självömkan som hör vår tid, dess uppfattning om individualitet och konstnärssyn till, vilken möjligen gjort att en del av hans verser inte hållit så väl. Ferlin ger röst åt människan som hamnat i kläm mellan en mer traditionell kultur och gemenskap och det nya med sitt ständiga nya. Flyktigheten och anonymiteten i den nya storstaden – i Ferlins fall med sina irrande år i Klarakvarteren, där han tidvis bokstavligen var hemlös. Rökning, alkohol, umgänge på kaféer. Att vara på språng ter sig som ett liv, hur meningslösa tingen än är som man springer mellan.

Nils Ferlin hade gåvan att ge denna sorg ord.

Mest lästa

Rekommenderat

loadingNils Ferlin var i kraft av sin personlighet en ledande gestalt bland Klarabohemerna. Foto: K W Gullers/Nordiska museets arkiv
Nils Ferlin var i kraft av sin personlighet en ledande gestalt bland Klarabohemerna. Foto: K W Gullers/Nordiska museets arkiv
Litteratur

Einar Askestad: Dikt av Nils Ferlin

Einar Askestad

Nils Ferlin (1898–1961) tillhör denna ovanliga skara poeter som får sägas vara folkkära – i den mån nu folk alltjämt känner till våra poeter. En orsak till populariteten torde bero på att han i sina verser knöt an till en mer folklig tradition än de flesta poeter i hans generation. Steget är aldrig långt till andan i våra gamla ordspråk och ordstäv – ”Det är ägg som ägg, sa prästen, tog det största”. Kärvheten. Humorn. Det lakoniska, kärnfullt koncisa och ändå samtidigt desillusionerade intill hopplöshet. Hos Ferlin tillkommer en viss självömkan som hör vår tid, dess uppfattning om individualitet och konstnärssyn till, vilken möjligen gjort att en del av hans verser inte hållit så väl. Ferlin ger röst åt människan som hamnat i kläm mellan en mer traditionell kultur och gemenskap och det nya med sitt ständiga nya. Flyktigheten och anonymiteten i den nya storstaden – i Ferlins fall med sina irrande år i Klarakvarteren, där han tidvis bokstavligen var hemlös. Rökning, alkohol, umgänge på kaféer. Att vara på språng ter sig som ett liv, hur meningslösa tingen än är som man springer mellan.

Nils Ferlin hade gåvan att ge denna sorg ord.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024