loadingAndrew Doyle är dramatiker, journalist, ståuppkomiker och författare. I år har två av hans böcker utkommit på svenska på förlaget Nopolar Publishing. Foto: Joni Drevemo
Andrew Doyle är dramatiker, journalist, ståuppkomiker och författare. I år har två av hans böcker utkommit på svenska på förlaget Nopolar Publishing. Foto: Joni Drevemo
Tidsspegeln

Det politiska vilddjur som står och väntar i farstun

Göran Adamson

Göran Adamson möter den brittiske författaren Andrew Doyle i ett vindlande samtal om humorlöshet, om grasserande politisering av allt och alla, om woke, blind mångfaldsvurm och nypuritanism som inte stannar vid någonting. Säger du emot väntar problem, uteslutning och till och med dödshot.

Om allt tyder på att Oxfords universitet inte är ”rasistiskt”, varför utgår vi då från att det är det? Frågan är enkel men innehåller likväl en knivsudd krut. Om jorden är rund som en apelsin, varför tror vi att den är platt? Högt uppe i DN-skrapan slår vi oss ner för ett samtal om Andrew Doyles nya bok – The New Puritans – How the Religion of Social Justice Captured the Western World.

Andrew Doyle är dramatiker, journalist, ståuppkomiker och författare. Hans nya bok tar avstamp i den puritanism som växte fram i England under 1600-talet och som gjorde sig känd för sin moraliska och religiösa renlevnad som genomströmmade hela tillvaron. Nu ser alltså Doyle en ny puritanism växa fram. Den heter woke. Vad är det? Det är ”mångfald” plus ”social rättvisa” plus ”HLBTQ+” – en tankeströmning där varje avvikelse betraktas som en synd och slås ner på med oförsonlig energi. En sentida puritanism där kritiken inte ses som viktig och något vi kanske kan lära oss något av, utan som något hotfullt, orent och moraliskt fördärvat. Däri ligger det religiösa elementet, puritanismen, patoset och fanatismen.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAndrew Doyle är dramatiker, journalist, ståuppkomiker och författare. I år har två av hans böcker utkommit på svenska på förlaget Nopolar Publishing. Foto: Joni Drevemo
Andrew Doyle är dramatiker, journalist, ståuppkomiker och författare. I år har två av hans böcker utkommit på svenska på förlaget Nopolar Publishing. Foto: Joni Drevemo
Tidsspegeln

Det politiska vilddjur som står och väntar i farstun

Göran Adamson

Göran Adamson möter den brittiske författaren Andrew Doyle i ett vindlande samtal om humorlöshet, om grasserande politisering av allt och alla, om woke, blind mångfaldsvurm och nypuritanism som inte stannar vid någonting. Säger du emot väntar problem, uteslutning och till och med dödshot.

Om allt tyder på att Oxfords universitet inte är ”rasistiskt”, varför utgår vi då från att det är det? Frågan är enkel men innehåller likväl en knivsudd krut. Om jorden är rund som en apelsin, varför tror vi att den är platt? Högt uppe i DN-skrapan slår vi oss ner för ett samtal om Andrew Doyles nya bok – The New Puritans – How the Religion of Social Justice Captured the Western World.

Andrew Doyle är dramatiker, journalist, ståuppkomiker och författare. Hans nya bok tar avstamp i den puritanism som växte fram i England under 1600-talet och som gjorde sig känd för sin moraliska och religiösa renlevnad som genomströmmade hela tillvaron. Nu ser alltså Doyle en ny puritanism växa fram. Den heter woke. Vad är det? Det är ”mångfald” plus ”social rättvisa” plus ”HLBTQ+” – en tankeströmning där varje avvikelse betraktas som en synd och slås ner på med oförsonlig energi. En sentida puritanism där kritiken inte ses som viktig och något vi kanske kan lära oss något av, utan som något hotfullt, orent och moraliskt fördärvat. Däri ligger det religiösa elementet, puritanismen, patoset och fanatismen.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024