Det gigantiska 5G-projektet – ett oetiskt experiment


Då det saknas forskning om hälso- och miljöeffekterna av 5G så kan man kalla införandet av denna teknik för ett gigantiskt, oetiskt experiment med människor, djur och natur.

I detta science fiction-experiment, som i första hand kommer att gagna industrin, kommer du och jag, våra barn, alla djur, växter, insekter, fåglar, ja allt levande, dygnet om och överallt, att utsättas för nivåer av radiofrekvent strålning som är tusentals gånger tätare än vad som existerar idag, via millimetervågor och riktantenner med hjälp av den nya generationens mikrovågor, 5G.

Det talas tyst om riskerna med dessa millimetervågor i tv, i tidningsartiklar och från politiker. Hur kommer det sig? Det är överhuvudtaget tyst om mikrovågsstrålning och dess negativa konsekvenser för vår hälsa och miljö, och rapporter från oberoende forskare ignoreras. Man kan inte annat än att dra slutsatsen att man låter sig tystas av mobilindustrin som tjänar miljarder och åter miljarder.

På vissa platser i centrala Stockholm, som Gamla Stan, Sergels Torg och Hötorget, ligger dagens mikrovågsstrålning på skyhöga nivåer, långt över de redan mycket höga gränsvärden som satts av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Vem kunde tro att det skulle tillåtas?

Enligt Rapport kommer Stockholm bli världens mest uppkopplade stad till år 2040. Umeå står i startgroparna att som första stad i Sverige installera 5G, med början på sjukhuset och universitetet, med hjälp av Telia och Ericsson. Planen är att 5G ska installeras i hela Sverige inom ett par år.

Allt du gör och vart du än går kan därmed komma att registreras i framtiden, då 5G-systemet möjliggör detta. Ditt hem, dina kläder och dina saker kommer att vara ihopkopplade med hjälp av något som kallas Internet of Things, IoT. Bakgrundsstrålningen i våra bostäder och även utomhus kommer att öka väldigt mycket.


Över 180 vetenskapsmän och läkare från 36 länder kräver att 5G ska stoppas. De har uppmanat EU att vänta med utbyggnaden av 5G tills riskerna för hälsa och miljö är utredda. Forskarna varnar i skrivelsen för allvarliga hälsorisker på grund av den kraftigt ökande mikrovågsstrålning som 5G medför.

Det saknas alltså forskning om hälsoeffekterna av 5G. Är det inte allvarligt att 5G byggs ut innan man säkerställt om det finns skadliga konsekvenser för människors hälsa och för miljön?

5G är en teknik som krigsindustrin har utvecklat och den används i militära avancerade moderna mikrovågsvapen. Det var inte så länge sedan personal vid USA:s ambassader i Kina och Kuba mystiskt insjuknade. Enligt Douglas Smith, chef för Centre for Brain Injury and Repair vid University of Pennsylvania, är mikrovågor den mest troliga anledningen till ambassadpersonalens symptom, skriver New York Times. Såväl Kuba som Kina har förnekat inblandning i ambassadpersonalens insjuknande.


På nyheterna har det rapporterats om att ungdomarna i en stor del av världen mår allt sämre och även att demensen sprider sig som en epidemi världen över och "man vet inte varför". En studie visar att Alzeimers har ökat med tre gånger sedan 2001. Varför kommer detta just nu i samband med ökande strålning från mobiler och annan trådlös kommunikation?

Divan-studien från 2012, som gjordes på 125 198 ungdomar, visade att exponering för läsplattor och mobiler – både före och efter födseln – kan ge sömnproblem, huvudvärk, yrsel, trötthet, inlärningssvårigheter, koncentrationsproblem, minnesproblem, ångest, nedstämdhet, med mera. Dessa problem har ökat, vilket personal inom socialtjänsten, sjukvården och skolan kan vittna om. Om gravida kvinnor sitter med sin surfplatta eller mobil mot magen och surfar trådlöst, hur mycket strålning utsätts inte fostret då för? Ett växande organ är som mest känsligt för strålning. Barn under två år ska inte använda surfplattor och mobiler, helst ska inga barn utsättas för någon strålning alls. Det är på grund av att allmänheten inte har fått riktig information som många skador kan uppstå.

Sköldkörtelcancer är en av de cancerformer som ökar snabbast i Sverige, från 388 fall 2008 till 693 fall 2016, och främst bland kvinnor. Smartmobilerna ökar kraftigt exponeringen av sköldkörteln på grund av att de har antenner i nedre delen av telefonen, samt att de sänder hög strålning oftare eftersom de används som små datorer och läser av inkommande information. En studie pekar även på sköldkörtelpåverkan hos boende nära en basstation – som de flesta gör, i och med att det finns en trådlös router i många hem.

Det finns många studier som pekar i samma riktning, tvärtemot ICNIRP:s påstående om ”ingen påverkan”. Vilka är ICNIRP?

Jo, det är en intresseorganisation med oklar finansering och som till största delen består av människor utan medicinsk utbildning, som t ex tekniker. Det är de som gör hälsobedömningarna. Det är ICNIRP som har bestämt gränsvärdet för mikrovågsstrålning i många länder, däribland Sverige. ICNIRP påstår om och om igen att det inte föreligger någon påverkan från mikrovågor när det gäller olika sjukdomar, trots att oberoende forskning motbevisar detta.

Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten som ska skydda oss från strålningspåverkan följer ICNIRP:s riktlinjer, en organisation som anklagas för att ha anställda med koppling till mobilindustrin. Faktum är att om hälsoriskerna skulle medges så skulle gränsvärdena falla och 5G skulle inte kunna implenteras.

Ett fåtal länder har så låga strålningsvärden som gräns att industrin säger att den inte kommer att kunna bygga ut 5G där. Länder som exempelvis Italien, Ryssland, Australien och Schweiz har satt sina gränsvärden mycket lågt på grund av försiktighetsprincipen: 10 µW/cm2. I många andra länder, inklusive Sverige, är det ICNIRP:s gränsvärden som gäller, och dessa ligger mycket högt: 1000 µW/cm2.

Vad mer kan man då säga om ICNIRP och hur kan de ha så stor påverkan?

Den prisbelönte professorn, läkaren och cancerforskaren Lennart Hardell, han var bland annat den förste som visade att hormoslyr är cancerframkallande, säger i en intervju: "Skärskådar man det här så är det ofta samma personer som sitter i de här grupperna. De citerar i princip sig själva utan att tala om det. Men för allmänheten, för politiker, så ger det ju ett väldigt solitt intryck, att här har vi ju 5-6 grupper i olika länder som har kommit fram till samma slutsats. Det här är ett spel som pågår och som inte har lyfts fram och inte diskuterats. Senaste året har det kommit åtminstone ett par publikationer som visar på det här, men de struntar man i. Det är samma idé som när det gäller riskerna, att om man ignorerar en publikation så finns den inte."

Men idag delges ingen av denna information till allmänheten. Det är helt tyst om denna den kanske största miljökatastrof som människan kommer att skapa! När den är införd är den oåterkallelig enligt Lennart Hardell, då den är svår att demontera. Det kommer att kosta enorma summor att skapa det science fiction-samhälle som politiker och industrin har i åtanke.

Hur kommer det sig att media inte skriver om detta och inte tar tag i dessa frågor och uppfyller den uppgift de har i en demokrati? Hur kommer det sig att man frivilligt offrar sin egen och andras hälsa och sitt välmående på industrins altare, en industri som döljer konsekvenserna av det den producerar? Hur kommer det sig att det får ske utan protester? Allmänheten måste få en chans att förstå vad som pågår.

Sverige är ett land som vill ligga i framkant tekniskt sett, och vi har mäktiga ekonomiska intressen som tjänar på 5G. Men det är du och jag, och allt levande, och även framtida generationer, som får betala priset för detta.

Åsikter som uttrycks i artikeln är författarens egna.