loadingVaccination mot covid-19 har bedömts som säker. Men ny statistik vad gäller allvarliga biverkningar pekar på att säkerheten behöver ses över, menar debattörerna. Foto: Viacheslav Lopatin/Shutterstock
Vaccination mot covid-19 har bedömts som säker. Men ny statistik vad gäller allvarliga biverkningar pekar på att säkerheten behöver ses över, menar debattörerna. Foto: Viacheslav Lopatin/Shutterstock
Debatt

Debatt: Ny statistik visar att covid-19-vaccinens säkerhet bör omvärderas

Sture Blomberg,Lotta Harming, Andreas Sidkvist
Uppdaterad 2023-01-24Publicerad 2022-10-28

Detta är en opinionstext. Åsikterna är skribentens egna.

Högst tio procent av alla biverkningar rapporteras i Sverige. Den 6 oktober var 7,8 miljoner personer vaccinerade. 0,15 procent, eller en vaccinerad av 661, misstänks ha drabbats av en allvarlig biverkning, utan att det tagits höjd för underrapportering. Därmed finns skäl att omvärdera vaccinets säkerhet. Det menare docenten i anestesi- och intensivvård Sture Blomberg, med flera.

I juni skrev Dagens Medicin om den tiofaldiga ökningen av rapporterade biverkningar för 2021 som uppgick till nästan 100 000. Det är tio gånger fler än normalt.

Antalet allvarliga biverkningsrapporter som avser covidvaccinen var fram till den 6 oktober 2022 11 832 stycken varav drygt 400 rapporter avsåg dödsfall, visar siffror från Läkemedelsverkets rapporter.

Även fast covid-19 från och med den 1 april inte klassas som allmänfarlig sjukdom rekommenderar Socialstyrelsen fortsatt vaccinering för unga, friska, gravida samt ammande. Detta trots närmare 12 000 rapporterade misstänkta allvarliga biverkningar.

Skydd för visselblåsare bör upprättas.

Siffran kan jämföras med narkolepsiskandalen som orsakades av svininfluensavaccinet och ledde till att minst 400 unga människor i Sverige nu har ett livslångt handikapp.

Läkemedelsverket definierar begreppet ”allvarlig biverkning” så här: ”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Anmärkningsvärt är att gravida i både Danmark och Sverige fortfarande rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 trots de alarmerande rapporterna om minskat barnafödande och höga antal dödsfall bland bebisar under fyra veckor som rapporterats från bland annat Skottland. Om möjligt ännu mer alarmerande är den drastiska minskningen av barnafödandet från januari 2022 enligt bland annat Dagens Nyheter och Epoch Times.

Narkolepsiskandalen visar på stora brister hos myndigheterna att fatta oberoende beslut när det gäller folkhälsan under en pandemi. Det finns även allvarliga brister när det gäller ansvarsutkrävande när det har gått fel.

I Svenska Dagbladets granskning av svininfluensavaccineringen framstår en bild av de inblandade aktörerna som mest kan liknas vid en kartell av myndigheter som är tätt sammankopplade med läkemedelsbolag.

Med anledning av antalet anmälda misstänkta allvarliga biverkningar av covidvaccinen anser vi att följande behöver ske:

• En oberoende covidvaccinkommission behöver tillsättas.

• Skydd för visselblåsare bör upprättas. Skydd för visselblåsare har hittills inte fungerat särskilt bra, det måste i praktiken efterlevas så den nya lagen på området måste utvärderas om den verkligen ger ett skydd och i annat fall stärkas ytterligare.

• Omfattande resurser behöver avsättas för att säkerställa att de som blivit sjuka av sprutorna får adekvat vård, stöd och ersättning.

• Finansieringen av Läkemedelsverket behöver ses över. En tillsynsmyndighet kan inte finansieras av den bransch vars produkter skall granskas. Detta kan innebära en otillbörlig påverkan och risk för korrupta beslut vilket Riksrevisionen påpekade redan 2016 i sin rapport Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?

Sture Blomberg - Docent i anestesi- och intensivvård, Läkaruppropets Bio-Medico legala nätverk 

Lotta Harming - Specialistsjuksköterska, Sjuksköterskeupproret

Andreas Sidkvist - Ordförande partiet MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati

Mest lästa

loadingVaccination mot covid-19 har bedömts som säker. Men ny statistik vad gäller allvarliga biverkningar pekar på att säkerheten behöver ses över, menar debattörerna. Foto: Viacheslav Lopatin/Shutterstock
Vaccination mot covid-19 har bedömts som säker. Men ny statistik vad gäller allvarliga biverkningar pekar på att säkerheten behöver ses över, menar debattörerna. Foto: Viacheslav Lopatin/Shutterstock
Debatt

Debatt: Ny statistik visar att covid-19-vaccinens säkerhet bör omvärderas

Sture Blomberg,Lotta Harming, Andreas Sidkvist
Uppdaterad 2023-01-24Publicerad 2022-10-28

Detta är en opinionstext. Åsikterna är skribentens egna.

Högst tio procent av alla biverkningar rapporteras i Sverige. Den 6 oktober var 7,8 miljoner personer vaccinerade. 0,15 procent, eller en vaccinerad av 661, misstänks ha drabbats av en allvarlig biverkning, utan att det tagits höjd för underrapportering. Därmed finns skäl att omvärdera vaccinets säkerhet. Det menare docenten i anestesi- och intensivvård Sture Blomberg, med flera.

I juni skrev Dagens Medicin om den tiofaldiga ökningen av rapporterade biverkningar för 2021 som uppgick till nästan 100 000. Det är tio gånger fler än normalt.

Antalet allvarliga biverkningsrapporter som avser covidvaccinen var fram till den 6 oktober 2022 11 832 stycken varav drygt 400 rapporter avsåg dödsfall, visar siffror från Läkemedelsverkets rapporter.

Även fast covid-19 från och med den 1 april inte klassas som allmänfarlig sjukdom rekommenderar Socialstyrelsen fortsatt vaccinering för unga, friska, gravida samt ammande. Detta trots närmare 12 000 rapporterade misstänkta allvarliga biverkningar.

Skydd för visselblåsare bör upprättas.

Siffran kan jämföras med narkolepsiskandalen som orsakades av svininfluensavaccinet och ledde till att minst 400 unga människor i Sverige nu har ett livslångt handikapp.

Läkemedelsverket definierar begreppet ”allvarlig biverkning” så här: ”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Anmärkningsvärt är att gravida i både Danmark och Sverige fortfarande rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 trots de alarmerande rapporterna om minskat barnafödande och höga antal dödsfall bland bebisar under fyra veckor som rapporterats från bland annat Skottland. Om möjligt ännu mer alarmerande är den drastiska minskningen av barnafödandet från januari 2022 enligt bland annat Dagens Nyheter och Epoch Times.

Narkolepsiskandalen visar på stora brister hos myndigheterna att fatta oberoende beslut när det gäller folkhälsan under en pandemi. Det finns även allvarliga brister när det gäller ansvarsutkrävande när det har gått fel.

I Svenska Dagbladets granskning av svininfluensavaccineringen framstår en bild av de inblandade aktörerna som mest kan liknas vid en kartell av myndigheter som är tätt sammankopplade med läkemedelsbolag.

Med anledning av antalet anmälda misstänkta allvarliga biverkningar av covidvaccinen anser vi att följande behöver ske:

• En oberoende covidvaccinkommission behöver tillsättas.

• Skydd för visselblåsare bör upprättas. Skydd för visselblåsare har hittills inte fungerat särskilt bra, det måste i praktiken efterlevas så den nya lagen på området måste utvärderas om den verkligen ger ett skydd och i annat fall stärkas ytterligare.

• Omfattande resurser behöver avsättas för att säkerställa att de som blivit sjuka av sprutorna får adekvat vård, stöd och ersättning.

• Finansieringen av Läkemedelsverket behöver ses över. En tillsynsmyndighet kan inte finansieras av den bransch vars produkter skall granskas. Detta kan innebära en otillbörlig påverkan och risk för korrupta beslut vilket Riksrevisionen påpekade redan 2016 i sin rapport Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?

Sture Blomberg - Docent i anestesi- och intensivvård, Läkaruppropets Bio-Medico legala nätverk 

Lotta Harming - Specialistsjuksköterska, Sjuksköterskeupproret

Andreas Sidkvist - Ordförande partiet MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati

Rekommenderat