Danmark vill skicka utvisade brottslingar till öde ö


Flyktingar som begår brott i Danmark ska flyttas till en öde ö. Detta är ett av flera förslag som nu i budgeten förhandlas fram av regeringen och stödpartiet Dansk Folkeparti. Syftet är att man vill minska på invandringen. Det rapporterar flera danska medier.

Den danska regeringen och Dansk Folkeparti lade på fredagen fram flera förslag för att minska på invandringen och familjeåterföreningar i landet.

Särskilt center

Ett av förslagen innebär att flyktingar som begår brott ska kunna skickas till ön Lindholm i Stegebukten. Där ska man upprätta ett särskilt center i väntan på utvisning. Personal från Kriminalvården kommer samtidigt att ta hand om dem. Bestämmelsen kommer att träda i kraft från och med 2019.

– Det kommer att bli ett utvisningscenter där de kan leva under ordnade förhållanden, men där man i högre utsträckning är avskild från resten av samhället eftersom det bara är kriminella utvisade flyktingar, säger finansminister Kristian Jensen (Venstre) till Politiken.

Man kommer också att avsätta pengar i budgeten för att förlänga gränskontrollerna. Man inför också en tillfällig bestämmelse som handlar om att flyktingar måste återvända till sitt hemland när det blir fred där.

– Om vi ska bevara Danmark så som vi känner det, måste vi försäkra oss om att de flyktingar som kommer hit tillfälligt återvänder till sina länder. Det är hela poängen med att vara flykting, när skyddsbehovet inte finns längre ska man resa hem, säger Jensen.

De kriminella med utvisningsbeslut bor numera i Kærshovedgård. Men kommer att flyttas till ön Lindholm i Stegebukten när utvisningscentret står klart.

Otrygghet

Evald Asp, lokalråd i Bording, säger till BT att han tidigare har förespråkat att utvisningsdömda och de som fått avslag på sin asylansökan på Kærshovedgård inte ska beblanda sig med varandra. Detta eftersom det skapar otrygghet i samhället Bording.

– Centret har varit något av ett missfoster. Det är väldigt olyckligt att man blandar olika grupper människor, som de som nekats asyl med de som utvisats på grund av kriminalitet, sade han tidigare till BT.

Tidigare har BT skrivit om att lokalbefolkningen i Bording har varit tvungna att utrusta sig med överfallslarm och sätta upp stängsel för att skydda sina bostäder. Man har även startat sms-kedjor.

Evald Asp säger att han är glad att man nu kommer att placera de utvisade kriminella på en öde ö. Han vet dock inte hur det kommer att fungera i praktiken och huruvida det kommer att få betydelse för lokalbefolkningen.

– Men jag tycker att vi är på rätt väg.

Utvisningscentret är planerad att tas i bruk från år 2021, enligt SVT.