C backar regeringens migrationslag
Centerpartiet har beslutat att i stora delar ställa sig bakom regeringens proposition om en ny migrationslagstiftning, meddelar partiledaren Annie Lööf. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT


Centerpartiets riksdagsgrupp har beslutat att i stora delar ställa sig bakom regeringens proposition om en ny migrationslagstiftning, skriver partiledaren Annie Lööf på Facebook.

Förslagen i propositionen bygger till största delen på det som Migrationskommittén kom med i september.

"Regeringen har justerat några av de förslag som kommittén lade fram efter att ha lyssnat på lagrådet och remissinstanser och Centerpartiet tycker att de justeringarna bättre stämmer överens med Centerpartiets politik och kommitténs intention med förslaget", skriver Annie Lööf.

Men C-ledaren ser även brister i propositionen. Hon saknar frågan om kvalificering in i socialförsäkringssystemen, en ökad rättssäkerhet i asylprocessen och ett samordnat och effektivt återvändande där ett avslag är ett avslag.

"Vi tycker inte heller det ska skilja mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande utan båda ska ha möjligheten till 3-åriga tillstånd", skriver Annie Lööf och berättar att partiet i en följdmotion i riksdagen kommer att lägga fram de delar man anser saknas i regeringens proposition.

I sitt Facebook-inlägg gör Annie Lööf klart att för C är det otänkbart att samarbeta med SD:

"Den gemensamma migrationspolitik som L, M, KD och SD lagt fram skulle innebära att flera av de delar som är viktigt för Centerpartiet, bredare humanitär grund och barns rätt att återse sina föräldrar, kraftigt skulle begränsas. Därför säger vi nej till det."

(TT)

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.