Beskedet: Nobelpriset får delas ut i år
Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson. Foto: Pontus Lundahl/TT


Svenska Akademien får dela ut Nobelpriset i litteratur i år. Det beskedet lämnar Nobelstiftelsen efter sitt styrelsemöte.

– Det blir dubbla priser i år, bekräftar Anders Olsson, Svenska Akademiens ständige sekreterare, för TT.

Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson säger att Akademien har fått "positivt besked" från Nobelstiftelsen för att dela ut såväl 2018 års som 2019 års Nobelpris i litteratur.

– Jag är naturligtvis väldigt glad över att vi fick det här beskedet i dag. Det innebär också att vi kan arbeta i lugn och ro med priserna så att alla i Nobelkommittén är mer motiverade att jobba med det. Det är alltid svårt att jobba med en sådan här sak om man inte vet ifall det blir av, säger han.

– Det känns som ett väldigt bra beslut. Det hade uppstått så många frågor om vi inte hade kunnat dela ut det här dubbla priset.

Ända sedan skandalen kring den så kallade kulturprofilen briserade har Nobelstiftelsen haft tummen i ögat på Svenska Akademien. Den solkiga affären och de efterföljande hätska stridigheterna inom Akademien svärtade ned litteraturprisets rykte i världen, ansåg man.

Historiskt beslut

Den 4 maj förra året förra kom beskedet: Inget Nobelpris i litteratur skulle delas ut 2018. Det historiska beslutet motiverades med att det fanns "ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden".

Sedan dess har Svenska Akademien kämpat för att få tillbaka Nobelpriset och kan andas ut.

– Att det blir ett Nobelpris i år är både ett väldigt väntat och välkommet besked. Att det blir två får man ändå säga är någon sorts seger för Akademien, säger Lisa Irenius, Svenska Dagbladets kulturchef.

Det blir ett Nobelpris i litteratur i år. Foto: Jonas Ekströmer/TT-arkivbild

Hon tycker att det verkligt intressanta är vilka förhandlingar som föregått beslutet.

– Vi vet att det har varit många förhandlingar mellan Akademien och Nobelstiftelsen. Under beskedet finns den större frågan kring hur mycket press stiftelsen har satt på Akademien – om det är motiverat, hur Akademien kommer att påverkas, i vilken utsträckning den har gjort rätt i att gå stiftelsen till mötes.

Akademien får räkna med att ha ögonen på sig framöver, säger Irenius.

– En sådan här kris öppnar upp för alla möjliga aspekter av kritik. Det blir intressant att se hur det slår när det gäller mottagandet av årets priser.

Vill se fortsatt utredning

Litteraturkritikern Sara Abdollahi Lekta undrar vad som nu händer med granskningen av Akademien. Hon tycker att institutionen behövs för att värna litteraturens långsamhet i tider då den styrs av marknadskrafter. Men hon anser att man måste fortsätta att utreda maktmissbruk och jäv inom Akademien, eftersom det kvarstår oklarheter.

– Matilda Gustavssons reportage måste följas upp mer. För problemet är inte Sara Danius eller Horace Engdahl, det handlar om hela apparaten runt omkring, säger hon.

– Rapporteringen i världen har också varit svartvit. Det alternativa priset har lyfts fram som något enbart bra, som kan ersätta det här priset. Men Nobelpriset är viktigt för att det har en gedigen historia men också pengar. Jag hoppas att det någon gång får tillbaka sitt förtroende och att det anses lika värdefullt som förut.

(Sara Ullberg/TT)

Fakta

Därför blev det inget Nobelpris 2018

(TT)

I maj 2018 meddelade Svenska Akademien att man sköt upp 2018 års Nobelpris i litteratur. Pristagaren, förtydligade Akademien, skulle i stället utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare.

I pressmeddelandet hette det att man sköt upp priset mot bakgrund av krisen i Akademien: "Beslutet har fattats mot bakgrund av en numerärt försvagad Akademi och av ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden. Prisarbetet har kommit långt och fortsätter under året som tidigare, men det är nödvändigt att Akademien får tid att återställa sin fulla styrka, engagera ett större antal aktiva ledamöter och återskapa förtroendet för sin verksamhet innan nästa litteraturpristagare utses."

Hösten 2018 bildade Akademien en ny Nobelkommitté bestående av fem akademiledamöter och fem externa sakkunniga. Den nya kommittén har nu tagit fram sin långa lista, som består av omkring 180 förslag på potentiella Nobelpristagare.