Beredskapspengar användes tvivelaktigt
Infrastrukturminister Anders Ygeman (S). Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT


Statliga Svenska kraftnät och energiminister Anders Ygeman (S) har i hemlighet tilldelat en miljard av nationella elberedskapspengar till ett privat bolag för att lösa elproblemen i Stockholm, skriver Dagens Nyheter. Moderaterna vill nu att Anders Ygeman kallas till riksdagen.

Det handlar om bristen på el i Stockholm. I avvaktan på att Svenska kraftnät bygger ut stamnätet presenterade Anders Ygeman en lösning i oktober 2019.

Ett gammalt uttjänt oljekraftvärmeverk i Värtan i Stockholm skulle renoveras. Kostnad två miljarder kronor.

Frågan var vem som skulle betala. Enligt uppgifterna på en presskonferens vid tillfället så skulle kraftproducenten Stockholm Exergi investera 1,6–2,1 miljarder kronor i kraftverket, något som TT rapporterade vid tidpunkten.

Skydda elförsörjningen

Men enligt DN stämmer inte detta. Svenska kraftnät och infrastrukturdepartementet kom i stället överens om att hälften av pengarna, en miljard kronor, skulle tas från nationella elberedskapsmedel. Pengar som ska skydda samhällsviktiga funktioner om elnätet släcks ner i händelse av kris eller krig, inte vid vanlig effektbrist.

Ska beredskapspengar betalas ut, så måste det finnas underlag i form av en samhällsekonomisk analys, enligt Mats Nilsson, docent i nationalekonomi och expert på elmarknaden.

Sänkte kraven

– Gör det inte det har myndigheten begått ett fel. Att detta saknas är faktiskt hårresande, säger han till DN.

Avsikten var att pengarna skulle gå till det privata bolaget Stockholm Exergi, som enligt dokument DN tagit del av informerat om att anläggningarna inte kommer uppfylla de lagstadgade kraven för anslutning till elnätet.

Enligt DN beordrades två handläggare på Svenskt Kraftnät att sänka kraven. När de vägrade kopplades de bort från ärendet av en högre chef, som själv gick in och sänkte kraven.

För mycket

Enligt DN så visar uppgifter från handläggare på Svenskt Kraftnät att den faktiska kostnaden för de konkreta elberedskapsåtgärderna ligger på mellan 250 och 405 miljoner kronor över de tolv åren – inte 1 miljard.

Det skulle innebära att upp till 750 miljoner kronor av nationella elberedskapsmedel inte går till elberedskap, utan allmän upprustning hos i det privata bolaget, vilket inte är tillåtet enligt gällande regler.

Kallar Ygeman

Moderaterna reagerar på de nya uppgifterna och vill nu att Anders Ygeman och Svenskt Kraftnäts generaldirektör kallas till riksdagens näringsutskott.

– Det är två nya frågor här. Det ena är att man säger att beredskapsdelen kostar en viss summa och det man tecknat för att betala ut är en mycket större summa, säger Moderaternas näringspolitiska talesperson Lars Hjälmered (M) till TT.

– Det andra är uppgifterna om påtryckningar från departementet. Det finns tjänsteanteckningar från Svenska kraftnät om att tjänstemän har ringt och efterfrågat när beslut kommer, säger han.

Det finns sedan tidigare en KU-anmälan mot Anders Ygeman, men enligt Lars Hjälmered är det för tidigt att säga om de nya uppgifterna föranleder en till.

– Sammantaget är det så allvarligt så jag kommer se till att vi kallar in de ansvariga för att i riksdagen klara ut det hela. Jag utesluter ingenting men jag vill inte nu börja diskutera eventuella KU-anmälningar, säger Lars Hjälmered (M).

Energiminister Anders Ygeman (S) har för DN avböjt att kommentera tidningens uppgifter. TT söker Ygeman.

(Owe Nilsson/TT)

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.