loading
Var fjärde person som drabbas av stroke dör inom 28 dagar, visar statistik från Socialstyrelsen. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT
Var fjärde person som drabbas av stroke dör inom 28 dagar, visar statistik från Socialstyrelsen. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT
Hälsa

Antalet strokefall halverade på 20 år

Kristina Erkenborn

25 400 svenskar fick en stroke förra året, ungefär lika många som året före. Men under 2000-talet har både antalet personer som drabbats av och som avlidit i stroke halverats.

Drygt 5 900 personer avled med stroke som dödsorsak under 2021, en minskning med nästan 130 personer jämfört med år 2020, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Orsaken till att både antalet strokefall och dödligheten har minskat stadigt under 2000-talet förklaras enligt myndigheten med att vården har blivit bättre att förebygga stroke.

"När man drabbas av stroke eller har en annan hjärtkärl-sjukdom kan förebyggande behandlingar med blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel minska risken för en ny stroke eller kärlhändelse", skriver Anastasia Simi, läkare och utredare på Socialstyrelsen, i ett mejl till TT.

De förebyggande insatserna omfattar även information och råd om riskerna med rökning och andra livsstilsråd.

12 procent av personerna som fick en stroke 2021 avled samma dag, 24 procent inom 28 dagar och 35 procent inom 365 dagar. Bland personer som var 85 år eller äldre avled 23 procent samma dag, medan 41 procent dog inom 28 dagar.

Män drabbas oftare av stroke än kvinnor. Enligt Socialstyrelsens siffror har drygt 40 procent fler män än kvinnor per 100 000 invånare diagnostiserats med stroke. Att fler män drabbas kan delvis bero på att förekomsten av andra andra hjärt- och kärlsjukdomar, en riskfaktor för stroke, är vanligare hos män.

Stroke förekommer i alla åldrar, men är betydligt vanligare bland äldre. Endast drygt 3 procent av de fall som inträffade under förra året drabbade en person som var yngre än 50 år. 1 procent av dem som avled av en stroke var yngre än 50 år, vilket motsvarar cirka 70 personer.

Tre av fyra av personer som drabbades av stroke under 2021 var 70 år eller äldre. Av dem som avled av sin stroke var nästan nio av tio 70 år eller äldre.

(TT)

Stroke och hjärnblödning

(TT)

En stroke innebär att hjärnan drabbas av akut syrebrist. Den vanligaste formen av stroke är blodpropp i hjärnan, även kallat hjärninfarkt.

Hjärnblödning är en allvarligare, men mindre vanlig form av stroke

Vanliga symptom vid stroke är plötslig förlamning och känselnedsättning i kroppens ena sida, talsvårigheter och förlust av synfält. Yrsel, huvudvärk, illamående och kräkningar är andra symptom.

Slaganfall är ett äldre ord för stroke.

Källor: Sahlgrenska universitetssjukhuset och Nationalencyklopedin

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Var fjärde person som drabbas av stroke dör inom 28 dagar, visar statistik från Socialstyrelsen. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT
Var fjärde person som drabbas av stroke dör inom 28 dagar, visar statistik från Socialstyrelsen. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT
Hälsa

Antalet strokefall halverade på 20 år

Kristina Erkenborn

25 400 svenskar fick en stroke förra året, ungefär lika många som året före. Men under 2000-talet har både antalet personer som drabbats av och som avlidit i stroke halverats.

Drygt 5 900 personer avled med stroke som dödsorsak under 2021, en minskning med nästan 130 personer jämfört med år 2020, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Orsaken till att både antalet strokefall och dödligheten har minskat stadigt under 2000-talet förklaras enligt myndigheten med att vården har blivit bättre att förebygga stroke.

"När man drabbas av stroke eller har en annan hjärtkärl-sjukdom kan förebyggande behandlingar med blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel minska risken för en ny stroke eller kärlhändelse", skriver Anastasia Simi, läkare och utredare på Socialstyrelsen, i ett mejl till TT.

De förebyggande insatserna omfattar även information och råd om riskerna med rökning och andra livsstilsråd.

12 procent av personerna som fick en stroke 2021 avled samma dag, 24 procent inom 28 dagar och 35 procent inom 365 dagar. Bland personer som var 85 år eller äldre avled 23 procent samma dag, medan 41 procent dog inom 28 dagar.

Män drabbas oftare av stroke än kvinnor. Enligt Socialstyrelsens siffror har drygt 40 procent fler män än kvinnor per 100 000 invånare diagnostiserats med stroke. Att fler män drabbas kan delvis bero på att förekomsten av andra andra hjärt- och kärlsjukdomar, en riskfaktor för stroke, är vanligare hos män.

Stroke förekommer i alla åldrar, men är betydligt vanligare bland äldre. Endast drygt 3 procent av de fall som inträffade under förra året drabbade en person som var yngre än 50 år. 1 procent av dem som avled av en stroke var yngre än 50 år, vilket motsvarar cirka 70 personer.

Tre av fyra av personer som drabbades av stroke under 2021 var 70 år eller äldre. Av dem som avled av sin stroke var nästan nio av tio 70 år eller äldre.

(TT)

Stroke och hjärnblödning

(TT)

En stroke innebär att hjärnan drabbas av akut syrebrist. Den vanligaste formen av stroke är blodpropp i hjärnan, även kallat hjärninfarkt.

Hjärnblödning är en allvarligare, men mindre vanlig form av stroke

Vanliga symptom vid stroke är plötslig förlamning och känselnedsättning i kroppens ena sida, talsvårigheter och förlust av synfält. Yrsel, huvudvärk, illamående och kräkningar är andra symptom.

Slaganfall är ett äldre ord för stroke.

Källor: Sahlgrenska universitetssjukhuset och Nationalencyklopedin

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024