loading2022 års vinnare av Läsguldet är Lynn Alpberg, som arbetar engagerat för att hjälpa personer med lässvårigheter att finna läsglädje. Foto: Elliot Elliot
2022 års vinnare av Läsguldet är Lynn Alpberg, som arbetar engagerat för att hjälpa personer med lässvårigheter att finna läsglädje. Foto: Elliot Elliot
Litteratur

Alla förtjänar läsglädje

Anton Nilsson

Årets pristagare av Läsguldet har nu offentliggjorts. Det är bibliotekarie Lynn Alpberg som äras för sina insatser att sprida läsglädje till personer med lässvårigheter.

Den 17 november firade det Svenska Daisykonsortiet (SDK) sitt 20-årsjubileum. SDK har fått sitt namn efter talboksstandarden Daisy vars syfte är att göra böcker mer tillgängliga för personer med läsnedsättningar, alltså personer med exempelvis dyslexi eller synskador.

I samband med jubileumet anordnades en konferens i hybridform; därmed kunde man deltaga både på plats i Malmö och digitalt. Temat för årets konferens var utveckling – ett brett ämne som skapade diskussioner om hur tillgänglig modern teknik egentligen är, såväl som hur böcker på ett bättre sätt kan göras tillgängliga för personer med syn- eller läshinder.

Läsguldet

Priset Läsguldet har instiftats av Myndigheten för tillgängliga medier. Priset delas ut till en person, en organisation eller en institution som gjort stora insatser för att hjälpa personer med nedsatt läsförmåga att kunna läsa på sina villkor.

Priset delades första gången ut 2018 och en vinnare koras varje år. Vinnaren bestäms av en extern jury.

Priset delas ut under hösten eller vintern. Under våroch sommarperioden har alla möjlighet att skicka in nomineringar.

Källa: Myndigheten för tillgängliga medier

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading2022 års vinnare av Läsguldet är Lynn Alpberg, som arbetar engagerat för att hjälpa personer med lässvårigheter att finna läsglädje. Foto: Elliot Elliot
2022 års vinnare av Läsguldet är Lynn Alpberg, som arbetar engagerat för att hjälpa personer med lässvårigheter att finna läsglädje. Foto: Elliot Elliot
Litteratur

Alla förtjänar läsglädje

Anton Nilsson

Årets pristagare av Läsguldet har nu offentliggjorts. Det är bibliotekarie Lynn Alpberg som äras för sina insatser att sprida läsglädje till personer med lässvårigheter.

Den 17 november firade det Svenska Daisykonsortiet (SDK) sitt 20-årsjubileum. SDK har fått sitt namn efter talboksstandarden Daisy vars syfte är att göra böcker mer tillgängliga för personer med läsnedsättningar, alltså personer med exempelvis dyslexi eller synskador.

I samband med jubileumet anordnades en konferens i hybridform; därmed kunde man deltaga både på plats i Malmö och digitalt. Temat för årets konferens var utveckling – ett brett ämne som skapade diskussioner om hur tillgänglig modern teknik egentligen är, såväl som hur böcker på ett bättre sätt kan göras tillgängliga för personer med syn- eller läshinder.

Läsguldet

Priset Läsguldet har instiftats av Myndigheten för tillgängliga medier. Priset delas ut till en person, en organisation eller en institution som gjort stora insatser för att hjälpa personer med nedsatt läsförmåga att kunna läsa på sina villkor.

Priset delades första gången ut 2018 och en vinnare koras varje år. Vinnaren bestäms av en extern jury.

Priset delas ut under hösten eller vintern. Under våroch sommarperioden har alla möjlighet att skicka in nomineringar.

Källa: Myndigheten för tillgängliga medier

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024