loadingMinskat fisketryck under väldigt lång tid är den viktigaste åtgärden för att återfå större sill och strömming i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Foto: William Edwards/AFP via Getty Images
Minskat fisketryck under väldigt lång tid är den viktigaste åtgärden för att återfå större sill och strömming i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Foto: William Edwards/AFP via Getty Images
Inrikes

Akut kris för ostkustens strömming

Lotta Svedin

För varje år blir det allt färre småskaliga yrkesfiskare längs ostkusten. Mellan 2021 och 2022 sjönk antalet aktiva svenska fiskebåtar i Östersjön med över 100. Sill och strömmingskrisen är akut, och ändå används nästan all fisk i Östersjön till djurfoder. De större fullvuxna matfiskarna är borta.

Larmen om brist på sill och strömming har strömmat in under många år. Småskaliga fiskare längs ostkusten har länge slagit larm om att fisken har försvunnit. Trots det tilldelas fortfarande höga kvoter till de stora trålarna. Förra året stod de 20 största båtarna för nästan 95 procent av den svenska fångsten i Östersjön.

– Sill- och strömmingskrisen i Östersjön är akut och vi ser stora miljöeffekter längs den svenska kusten. De senaste åren har forskarna och de småskaliga fiskarna larmat om att fisken försvunnit, men politiken har fortsatt prioritera höga kvoter för industritrålning på bekostnad av kustfiske och miljö, säger Konrad Stralka, från stiftelsen Baltic Waters 2030, i ett pressmeddelande.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har lagt fram en rapport där man provfiskat strömming i södra Bottenhavet. Bland annat i Forsmark i norra Roslagen där man provfiskade på 1970- och 80-talet. Provfisket visar tydligt att larmrapporterna är befogade.

– Fångsterna av strömming utanför Forsmark i fjol var en bråkdel av vad de var under 1970- och 80-talen. Skillnaden var särskilt tydlig för den stora strömmingen. Nu fångades inte en enda strömming större än 25 centimeter, säger Lena Bergström, docent vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

Större delen av fisken som fångas på ostkusten används inte som mat åt människor. Över 90 procent används som djurfoder. Bland annat till fiskodlingar, hund- och kattmat samt mink-, gris- och kycklinguppfödning.

De stora trålarna fångar sill och skarpsill till djurfoder medan de småskaliga kustnära fiskarnas fångster används till mat åt människor och då behövs större, vuxen sill och strömming.

– Det höga fisketrycket har lett till allt färre äldre och större individer i bestånden. Förra året visade forskning från SLU Aqua att fisketrycket i Bottniska viken måste minska med 80 procent under väldigt lång tid för att strömmingen ska återfå sin medelstorlek, men politikerna agerade inte på det trots att individernas storlek ska tas hänsyn till enligt Havsmiljödirektivet. Resultatet är att ekosystemet rubbas och matfisket nu slås ut, säger Beatrice Rindevall, omvärldsanalytiker på Baltic Waters 2030.

Många av Östersjöns fiskarter står nu inför ett akut hot. Enligt Baltic Waters rapport har torskbestånden helt kollapsat och nio av tio gäddor har försvunnit under 2000-talet. Även andra arter minskar dramatiskt.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMinskat fisketryck under väldigt lång tid är den viktigaste åtgärden för att återfå större sill och strömming i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Foto: William Edwards/AFP via Getty Images
Minskat fisketryck under väldigt lång tid är den viktigaste åtgärden för att återfå större sill och strömming i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Foto: William Edwards/AFP via Getty Images
Inrikes

Akut kris för ostkustens strömming

Lotta Svedin

För varje år blir det allt färre småskaliga yrkesfiskare längs ostkusten. Mellan 2021 och 2022 sjönk antalet aktiva svenska fiskebåtar i Östersjön med över 100. Sill och strömmingskrisen är akut, och ändå används nästan all fisk i Östersjön till djurfoder. De större fullvuxna matfiskarna är borta.

Larmen om brist på sill och strömming har strömmat in under många år. Småskaliga fiskare längs ostkusten har länge slagit larm om att fisken har försvunnit. Trots det tilldelas fortfarande höga kvoter till de stora trålarna. Förra året stod de 20 största båtarna för nästan 95 procent av den svenska fångsten i Östersjön.

– Sill- och strömmingskrisen i Östersjön är akut och vi ser stora miljöeffekter längs den svenska kusten. De senaste åren har forskarna och de småskaliga fiskarna larmat om att fisken försvunnit, men politiken har fortsatt prioritera höga kvoter för industritrålning på bekostnad av kustfiske och miljö, säger Konrad Stralka, från stiftelsen Baltic Waters 2030, i ett pressmeddelande.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har lagt fram en rapport där man provfiskat strömming i södra Bottenhavet. Bland annat i Forsmark i norra Roslagen där man provfiskade på 1970- och 80-talet. Provfisket visar tydligt att larmrapporterna är befogade.

– Fångsterna av strömming utanför Forsmark i fjol var en bråkdel av vad de var under 1970- och 80-talen. Skillnaden var särskilt tydlig för den stora strömmingen. Nu fångades inte en enda strömming större än 25 centimeter, säger Lena Bergström, docent vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

Större delen av fisken som fångas på ostkusten används inte som mat åt människor. Över 90 procent används som djurfoder. Bland annat till fiskodlingar, hund- och kattmat samt mink-, gris- och kycklinguppfödning.

De stora trålarna fångar sill och skarpsill till djurfoder medan de småskaliga kustnära fiskarnas fångster används till mat åt människor och då behövs större, vuxen sill och strömming.

– Det höga fisketrycket har lett till allt färre äldre och större individer i bestånden. Förra året visade forskning från SLU Aqua att fisketrycket i Bottniska viken måste minska med 80 procent under väldigt lång tid för att strömmingen ska återfå sin medelstorlek, men politikerna agerade inte på det trots att individernas storlek ska tas hänsyn till enligt Havsmiljödirektivet. Resultatet är att ekosystemet rubbas och matfisket nu slås ut, säger Beatrice Rindevall, omvärldsanalytiker på Baltic Waters 2030.

Många av Östersjöns fiskarter står nu inför ett akut hot. Enligt Baltic Waters rapport har torskbestånden helt kollapsat och nio av tio gäddor har försvunnit under 2000-talet. Även andra arter minskar dramatiskt.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024