25 år sedan Palme-mordet
Oof Palme (Foto: Jan Delden / AFP)


Förutom de yngsta kommer nästan alla människor i Sverige ihåg dagen då chockbeskedet om mordet på landets statsminister Olof Palme kom. Om några dagar har det gått 25 år utan att någon gärningsman hittats och det skulle ta 10 år för en erfaren jurist att plöja igenom allt material som har samlats.

Normalt skulle Palmemordet ha preskriberats den 28 februari i år, som är den dag då mordet ägde rum i Stockholm. Den 1 juli förra året togs emellertid preskriptionstiden för vissa allvarliga brott bort och därmed anslöt sig Sverige till de övriga nordiska ländernas undantag från preskriptionstider.

I och med lagändringen är fallet fortfarande öppet.

På Rikskriminalens presskonferens på måndagen, sade spaningsledaren Stig Edqvist att det fortfarande kommer in ett 2-3 tips om dagen. Edqvist är den fjärde spaningschefen i fallet.

Kerstin Skarp som är den sjätte förundersökningsledaren sade:

– Förundersökningen kan fortsätta hur länge som helst. Det som gör att den en gång kommer att avslutas är när vi upptäcker att det absolut inte finns något kvar att jobba med.

För närvarande finns det ingen person som förundersökningen är inriktad på sade Skarp.

Spaningsledare Edqvist uppger att 130 personer har erkänt mordet men ingen har blivit åtalad. Sammanlagt 450 provskjutningar har gjorts med motsvarande vapentyp som undersökningen varit intresserade av.

1997 var materialet så stort att det skulle ha tagit en erfaren jurist 10 år att gå igenom materialet, förutsatt att juristen läste 300 sidor om dagen och inte var ledig på helgerna.

Edqvist tror att den här förundersökningen är större än den som gjordes när Kennedy mördades. Materialet rymmer 225 hyllmeter i arkivet, dessutom finns det ett antal meter i korridoren där man jobbar aktivt med mordet.

Numera arbetar tre poliser och en civilanställd med Palmeutredningen, men de har också andra arbetsuppgifter.

Edqvist har arbetat i 14 år med Palmeutredningen och han säger om arbetet:

– Det är klart att det är mer eller mindre tungt i perioder, det är ingen tvekan om det.