loadingSyftet med ”Kära nästa generation” är att bevara och föra vidare tidlösa värderingar till de yngre generationerna. Välkommen med ditt bidrag. Foto: Shutterstock
Syftet med ”Kära nästa generation” är att bevara och föra vidare tidlösa värderingar till de yngre generationerna. Välkommen med ditt bidrag. Foto: Shutterstock
Kära nästa generation

Visdomsord för ett lyckligt äktenskap

Epoch Times

”Kära nästa generation” är en återkommande kategori där våra läsare från hela världen får utrymme att dela med sig av sin visdom och livserfarenhet till yngre generationer. Vi menar att en god moralisk grund och tidlösa värderingar som definierar rätt och fel kan gagna kommande generationer.


Här kommer några lärdomar som jag har tillägnat mig den hårda vägen om hur man får ett äktenskap att fungera. Jag är nu själv gift för tredje gången, min hustru likaså. Vi har varit gifta med varandra i 25 år.

1. Att lära sig saker den hårda vägen kan ibland få negativa följder. Men att lära sig den enkla vägen (det vill säga, att lyssna till de råd du får från andra) kan vara till glädje för dig under resten av ditt liv.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSyftet med ”Kära nästa generation” är att bevara och föra vidare tidlösa värderingar till de yngre generationerna. Välkommen med ditt bidrag. Foto: Shutterstock
Syftet med ”Kära nästa generation” är att bevara och föra vidare tidlösa värderingar till de yngre generationerna. Välkommen med ditt bidrag. Foto: Shutterstock
Kära nästa generation

Visdomsord för ett lyckligt äktenskap

Epoch Times

”Kära nästa generation” är en återkommande kategori där våra läsare från hela världen får utrymme att dela med sig av sin visdom och livserfarenhet till yngre generationer. Vi menar att en god moralisk grund och tidlösa värderingar som definierar rätt och fel kan gagna kommande generationer.


Här kommer några lärdomar som jag har tillägnat mig den hårda vägen om hur man får ett äktenskap att fungera. Jag är nu själv gift för tredje gången, min hustru likaså. Vi har varit gifta med varandra i 25 år.

1. Att lära sig saker den hårda vägen kan ibland få negativa följder. Men att lära sig den enkla vägen (det vill säga, att lyssna till de råd du får från andra) kan vara till glädje för dig under resten av ditt liv.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024