Risk för tvångsarbete bakom solceller i Sverige
Ny rapport pekar på brott mot mänskliga rättigheter inom Kinas solindustri
Solcellspaneler på svenska fastigheter som tillverkats i Kina kan involvera tvångsarbete. Det avslöjar en nyligen släppt rapport som granskat solcellsproduktionen i Xinjiangregionen i östra Kina. Solcellerna på bilden har inte nödvändigtvis något samband med texten. Foto: Emil Almberg


Svenska företag säljer solpaneler som kan vara tillverkade med tvångsarbete i Kina. Det visar en nyligen publicerad amerikansk rapport som bland annat pekar på att en av bolagens leverantörer är inblandad i den kinesiska statens omskolningsprogram i Xinjiangregionen.

– Detta är oacceptabelt och vi bör snarast möjligt avbryta alla handelsförbindelser med en regim som begår folkmord och förföljer oliktänkande, säger Petra Lindberg, ordförande i SHRIC, Supporting Human Rights in China.

Enligt rapporten från den amerikanska konsultfirman Horizon har Kinas solindustri en direkt koppling till vad många experter kallar för ett kulturellt folkmord i Xinjiangregionen i Kina.  

Rekryterar tvångsarbetare

Rapporten pekar på att många av de stora företagen inom Kinas solindustri och hela leverantörskedjan aktivt deltar i det statliga arbetsmarknadsprogrammet i Xinjiang, som tvångsförflyttar människor från den muslimska minoriteten uigurer, till så kallade omskolningsläger i regionen. Dessa läger innehåller ofta egna produktionsanläggningar.

Samtidigt används samvetsfångarna, de som är friska nog, som gratis arbetskraft, vilket inte är en ny företeelse i Kina.

– Petra Lindberg, ordförande i SHRIC, Supporting Human Rights in China

Företagen rekryterar den omflyttade arbetskraften, och hjälper dessutom till att genomföra de statliga omskolningsprogrammen med politisk och militär utbildning, enligt rapporten. 

Petra Lindberg bekräftar att situationen i Xinjiang är ytterst allvarlig. Hon säger att mellan en och två miljoner uigurer och andra muslimska minoriteter sitter inspärrade i dessa läger. 

– Föräldrar separeras från sina barn och familjer splittras. Kvinnorna utsätts för tvångssteriliseringar, och både män och kvinnor utsätts för tortyr och övergrepp, säger hon.

– Samtidigt används samvetsfångarna, de som är friska nog, som gratis arbetskraft, vilket inte är en ny företeelse i Kina.

Kinas regim tillbakavisar dock anklagelserna och menar att lägren används för jobbträning för att stödja den ekonomiska utvecklingen och bekämpa islamistisk terrorism.

Svenska företag berörs

Många av produkterna som tillverkas med slavarbetskraft landar så småningom här i väst.

Förra veckan rapporterade Sveriges Radio att statliga Vattenfall och Ikea, som satsar stort på att sälja solpaneler, samarbetar med Jinko, ett av de kinesiska bolag som pekas ut i Horizons rapport för att ha deltagit i den kinesiska statens arbetsprogram i Xinjiang.

Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, säger till Ekot att det här är ett problem för hela solindustrin.

– I princip alla solpaneler har ju kopplingar till Xinjiangprovinsen på ett eller annat sätt, säger hon.

Enligt Institute for energy research, IER, står Kina för över 70 procent av tillverkningen av världens solpaneler, och för hela 80 procent av kiselråvaran som behövs i produktionen. En stor del av kiselråvaran kommer från Xinjiang.

Skulle det visa sig att vi inte kan säkra mänskliga rättigheter så måste vi självklart köpa in råmaterial från andra ställen i världen.

Jonas Carlhed, hållbarhetschef på Ikea

Vattenfall säger i ett pressmeddelande att företaget starkt tar avstånd från tvångsarbete, och att de tillsatt en granskningsgrupp inom företaget för att utreda situationen. 

– Vi har för närvarande en pågående dialog med våra kinesiska leverantörer. På grund av den rådande pandemin försvåras granskningsarbetet eftersom vi själva inte kan besöka leverantörerna på plats, säger Ramsköld.

Leverantörer nekar

Inte heller Ikea accepterar tvångsarbete, enligt företagets hållbarhetschef Jonas Carlhed. Han säger till Ekot att de behöver jobba vidare med sina leverantörer i Kina för att säkra den långsiktiga spårbarheten av råmaterialen. 

– Skulle det visa sig att vi inte kan säkra mänskliga rättigheter så måste vi självklart köpa in råmaterial från andra ställen i världen, säger han.

De båda företagen säger, enligt Ekot, att deras leverantörer hävdar att det inte finns några bevis eller fakta om att tvångsarbete förekommer.

Petra Lindberg på SHRIC menar dock att det i stort sett är omöjligt att utesluta tvångsarbete i Kina.

– Några kontroller går inte att lita på, även om företagen själva åker till regionen så kommer de bara att få se en städad bild av den verkliga situationen, säger hon.

– Dessutom är det högst osannolikt att arbetarna skulle våga avslöja missförhållanden eftersom de då riskerar att straffas hårt, inte bara de själva utan även deras familjer.

IER säger vidare att även om man skulle få råvaran från andra delar av Kina kan man inte undvika problemet med tvångsarbete, då uigurer tvångsomflyttas för att arbeta på fabriker i andra delar av Kina. 

Avbryt handeln

Att svenska företag som Vattenfall och Ikea säljer solpaneler från Kina måste tas på stort allvar, menar Petra Lindberg.

– De behöver omgående avbryta all produktion och flytta ut den ur Kina. Inte bara på grund av uppgifter om tvångsarbete utan även för att inte stödja en regim som begår folkmord. 

Inte heller bör det stanna vid solpaneler utan all handel med Kina borde upphöra, anser Lindberg, då regimen begår grova övergrepp inte bara mot uigurer utan även mot tibetaner, Falun Gong-utövare, kristna och mongoler, med flera. 

– Det hjälper inte att bara göra som EU och rikta sanktioner mot tjänstemän, man behöver ta ett bredare grepp och rikta in sig mot ledarna i kommunistpartiet, säger hon. 

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Fakta

Prognos för solenergi i Sverige

Stor ökning:

Effekten från solenergi har ökat med cirka 70 procent de senaste två åren. I januari 2020 fanns cirka 44 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, en ökning med nära 19 000 anläggningar sedan 2018. Fram till 2024 beräknas solcellsanläggningarna för privata fastigheter öka till 100 000 anläggningar.

Allt billigare:

De senaste 7 åren har priset på solceller sjunkit med upp till 80 procent. Från och med 1 januari år 2021 kan man även få ett grönt avdrag på 15% av totalkostnaden för sin investering i solceller.

Källa: Solcellsofferter.se