​Svenska balettskolan i Pietå läggs ner


På onsdagen fattade Barn- och utbildningsnämnden beslutet att lägga ner den Svenska balettskolan i Piteå. Kostnaderna för utbildningen är för dyra, enligt myndigheten. Eftersom inga statliga medel har beviljats för att kunna driva utbildningen vidare så kommer den nu att fasas ut under två år.

– Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar gör att vi inte kan prioritera Svenska balettskolans verksamhet. Därför säger vi nu upp skolans avtal med utbildningsdepartementet, säger Ruth Rahkola, Barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Vid dagens nämnd presenterade arbetsutskottet den Risk- och konsekvens analys som gjorts utifrån förslagen om nedläggning. Beslutet att lägga ner utbildningen innebär att det inte kommer att göras någon antagning av nya elever till Svenska Balettskolan för läsåret 2018/19. 

Förutom i Piteå finns Svenska balettskolan i Stockholm och Göteborg.


Mest Lästa