Över två miljarder kronor satsas på kyrkor
Grötlingbo kyrka i Visby stift på Gotland. Stiftet får drygt 15 miljoner kronor enligt fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning. Foto: Henrik Montgomery/TT-arkivbild


Närmare 2,5 miljarder kronor ska de närmaste åren satsas på att bevara och skydda Sveriges kyrkliga kulturarv.

Församlingar, stift och Svenska kyrkans arbete på nationell nivå får 460 miljoner kronor per år, enligt fördelningen av statens kyrkoantikvariska ersättning för perioden 2021–2025. Nivån måste dock klubbas i riksdagen innan den fastslås definitivt.

Mest pengar enligt kyrkostyrelsens fördelning får Lunds stift (70 miljoner kronor årligen) följt av Göteborgs stift (50 miljoner kronor) och Skara stift (47 miljoner kronor).

Pengarna fördelas på ett lite annorlunda sätt än tidigare. I stället för en ansökningsmodell baseras fördelningen på statistiskt säkerställda nyckeltal och ska gälla i fem år, i stället för ett år som tidigare. Det ska göra att pengarna fördelas mer rättvist, enligt Markus Dahlberg, chef för enheten för kulturarvsstöd på Svenska kyrkan.

"Framför allt möjliggör det en långsiktig planering och ökad förutsägbarhet för stiften. Tidigare har de anslagna medlen varierat från år till år beroende på ansökningstrycket från övriga stift", säger han enligt ett pressmeddelande.

Tidigare har 460 miljoner kronor avsatts även för 2020.

(TT)