Över en miljon kineser dör av luftföroreningar varje år
En kvinna i Hongkong som bär andningsmask till skydd mot luftföroreningar. Foto: Kevin Frayer/Getty Images


Luftföroreningar i form av så kallade PM2.5-partiklar och marknära ozon är tillsammans ansvariga för 1,1 miljoner dödsfall i Kina årligen, och orsakar ekonomiska skador för motsvarande 380 miljarder kronor, enligt ny forskning från Chinese University of Hong Kong (CUHK).

Av de beräknade dödsfallen är omkring 1 000 invånare i Hongkong.

Luftföroreningar förstör också 20 miljoner ton grödor, som sojabönor, majs, ris och vete, enligt studien.

– Det här är en ganska stor och betydande siffra, eftersom det motsvarar 0,7 procent av BNP, sade Steve Yim Hung-lam, professor i geografi och resurshantering på CUHK, som ledde studien.

PM2.5 är ett slags partikel som man får i sig via inandning, som har en diameter på 2,5 mikrometer eller mindre – ungefär tre procent av bredden på ett mänskligt hårstrå. Partiklarna produceras när man bränner kol, eller av bilavgaser. PM2.5 kan samlas i lungorna och blodomloppet, där de kan orsaka mutationer på DNA, hjärtattacker, andningssvårigheter och för tidig död.

Genomsnittlig koncentration av PM2.5 i kinesiska städer är 48 mikrogram per kubikmeter luft, vilket är mer än dubbelt så mycket som genomsnittet i 2 626 studerade städer i världen, på 19 mikrogram/kubikmeter luft.

Marknära ozon, som produceras av förbränning av fossilt bränsle, är ett ökande problem i Kina och Hongkong. Det leder till andnings- och hjärtproblem, och förhindrar växters fotosyntes.

I juni släppte de regionala regeringarna i Hongkong, Macao och Guangdong-provinsen en rapport som konstaterade att ozonkoncentrationen i de sydliga kinesiska kustregionerna stigit med 16 procent per år under de senaste sex åren, och nådde en ny höjdpunkt under 2017.

I december 2013 publicerade Chen Zhu, Kinas förre hälsominister, en artikel i den medicinska tidskriften The Lancet där han skrev att 350 000-500 000 kineser dog varje år på grund av allvarliga luftföroreningar. Chen skrev att luftföroreningar var ”det fjärde största hotet mot kinesernas hälsa” efter hjärtsjukdomar, dålig kost och rökning.

På senare år har inte bara Kinas grannländer, som Japan, Sydkorea och Taiwan, utan till och med västra USA – på andra sidan Stilla havet – rapporterat föroreningar som kommer från Kina. Enligt rapportering av den amerikanska radiokanalen NPR så har forskare konstaterat att så mycket som 65 procent av ökningen i ozon i västra USA faktiskt kom från Asien.

Stephanie Ewing, forskare vid Berkeleyuniversitetet i Kalifornien, rapporterade 2017 att ”29 procent av luftföroreningarna i San Francisco-området kommer från Kina.

Den kinesiska regimen tonar ofta ner hur allvarliga de lokala luftföroreningarna är, men den amerikanska ambassaden i Peking började 2008 mäta PM2.5 i realtid. 

Den här förföljelsen har pågått i 19 år – känner du till den?