Ölands äldsta fornborg och S:t Knuts kapell ska räddas
årda vintrar och växtlighet har skadat S:t Knuts kapell i Borgs by på Öland. Nu ska kapellet och fornborgen Gråborg restaureras för att rädda de stora kulturhistoriska värdena. Foto: Jan Westergren


Hårda vintrar och växtlighet har skadat de unika ruinerna Gråborg och S:t Knuts kapell på Öland. Nu ska ruinerna renoveras så att framtida generationer kan uppleva dem på samma sätt som vi gör i dag.

Gråborg eller Backa Borg byggdes som en försvarsanläggning under den oroliga folkvandringstiden, då hela Europa skakades av romarrikets sönderfall och stora folkomflyttningar skedde, och har ett stort kulturhistoriskt värde.

Under 1100-talet började Gråborg användas som en fredlig, internationell handelsplats. Gråborg berättar om Ölands långa historia, inte bara handel med fastlandet utan med länder långt borta, medeltidens religiösa föreställningsvärld men också om strider under både järnålder och medeltid.

S:t Knuts kapell, som byggdes intill Gråborg, består av långhus, kor och absid och antas ha uppförts under slutet av 1100-talet. Det var inte en sockenkyrka, utan sköttes av medeltida handelsgillen som fanns i många städer runt Östersjön.

Kungl. Vitterhetsakademien, som äger ruinerna, kommer att genomföra restaureringsarbeten av ruinerna för att bevara de stora antikvariska värdena.

Fakta

Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakad.se.