Yunnanprovinsen stoppar omskolning genom arbete
Chefen för Yunnans politisk-rättsliga utskott, Meng Sutie, meddelade den 5 februari att straffet tvångsarbete inte kommer att utdömas i provinsen. (Foto: AFP/Getty Images)


Yunnanprovinsen i Kina kommer inte längre att döma människor till tvångsarbetsläger enligt statliga medier. Därmed är Yunnan först ut efter att den kinesiska regimens nya ledning sade att den skulle stoppa eller reformera arbetslägersystemet. Tillkännagivandet är det senaste uttalade beslutet att inskränka användandet av de kontroversiella och ofta missbrukade institutionerna.

Meng Sutie, chef för Yunnans politisk-rättsliga utskott som styr alla säkerhetstjänster i provinsen, meddelade den 5 februari på ett av utskottets möten att Yunnan omedelbart skulle sluta skicka människor till ”omskolning genom arbete” för rubriceringar som ”hotande av den nationella säkerheten”, ”störande av ordningen genom petitionerande” och ”smutskastning av tjänstemän”, rapporterade kommunistpartiets språkrör Xinhua den 6 februari.

Meng sade att man inte kommer att döma till arbetsläger av andra skäl heller, och att alla fall kommer att hanteras i enlighet med lagen. Men de som för närvarande sitter i arbetsläger måste fortsätta att avtjäna sina straff, sade han.

Nyheten har orsakat diskussion på Kinas internet, där många kinesiska nätanvändare ifrågasätter beslutet att de som nu sitter i arbetsläger ska sitta kvar där.

Yunnan är den första provinsen som slutar sända människor till arbetsläger sedan Kinas nya chef för politisk-rättsliga utskottet, Meng Jianzhu, den 7 januari meddelade att regimen i år tänker avskaffa omskolning genom arbete.

Guangdongprovinsen, som gränsar till Hongkong, är troligen nästa provins att avskaffa systemet. Yan Zhichan, chef för Guangdongs justitiedepartement, sade den 28 januari att Guangdong har gjort förberedelser för att i år stoppa systemet med omskolning genom arbete efter att den nationella reformplanen blivit antagen av nationella folkkongressens ständiga utskott i mars.

Att Yunnan gått före i frågan ses som ett försök från provinsens partichef Qin Guangrong att visa sin lojalitet mot den nye partiledaren Xi Jinping. Qin steg i graderna inom ungdomsförbundet, maktbasen för den förre partiledaren Hu Jintao, som nu stöder Xi. Men tidigare har Qin stått nära Xis fiende, den avsatte politbyråmedlemmen Bo Xilai.

Det kinesiska justitieministeriet sade att 60 000 personer hålls i arbetsläger, enligt siffror från oktober 2012. Oberoende siffror från grupper utanför Kina tyder på att antalet fångar kan vara hundratusentals eller till och med miljoner.

Nyhetskommentatorn och krönikören Zheng Gongxie sade avskaffandet av Kinas tvångsarbetssystem skulle vara en betydande och verklig reform, men att ”det hänger på Xi Jinpings mod och beslutsamhet”.

– Det största hindret skulle vara den tidigare partichefen Jiang Zemins fraktion och deras förföljelsepolitik riktad mot Falun Gong, sade Zheng.

Det amerikanska utrikesdepartementet skrev 2009: ”Vissa utländska observatörer har uppskattat att Falun Gong-utövare utgör minst hälften av de 250 000 officiellt registrerade fångarna i tvångsarbetslägren, medan Falun Gong-källor utomlands anger ännu högre siffror.”

Falun Dafa Information Center anger att systemet med omskolning genom arbete ”frodades i samband med förföljelsen av Falun Gong”. Centrets chef Levi Browde sade i ett pressmeddelande: ”Det finns hundratusentals personer i dessa anläggningar. Vi har fått rapporter om att mer än hälften av de intagna är Falun Gong-utövare.”

Systemet fungerar bra för att att förfölja Falun Gong och andra grupper, eftersom offren kan hållas fängslade utan rättegång. Det berättas regelbundet om tortyr och misshandel i lägren.

Hongkongbaserade Chengming Magazine rapporterade i november 2012 att Hu Jintao och avgående premiärminister Wen Jiabao hade velat avskaffa tvångsarbetssystemet innan de avgick. Men tjänstemän från det politisk-rättsliga utskottet var emot detta och förordade istället reformpolitik.

Artikeln i Chengming varnade också för att kampen om avskaffande  av arbetslägersystemet skulle kunna framkalla nya maktkamper inom partiet. Den varnade också för att man riskerar protester om man inte avskaffar systemet.

Översatt från engelska