Vad ligger bakom Xi Jinpings gripande av miljardären Xiao Jianhua?
Xi Jinping talar i Peking, 11 november 2016. (Foto: Wang Zhao/AFP/Getty Images)


Det mesta tyder på att den försvunne miljardären Xiao Jianhua gripits av den kinesiska regimen och blivit en del i Xi Jinpings politiska strid mot sina fiender inom partiet. Men varför har Xi valt detta tämligen riskfyllda agerande, som riskerar att leda till både internationell kritik och stor oro inom partiet?

Xi Jinping har gått relativt långsamt och försiktigt fram i sina försök att försvaga inflytandet från sina politiska rivaler under de senaste fyra åren.

När han låtit gripa regimledaren Jiang Zemins viktiga allierade – som förre chefen för inhemsk säkerhet, Zhou Yongkang, och de mäktiga viceordförandena i Centrala militärkommissionen, Xu Caihou och Guo Boxiong – har det föregåtts av månader av utredningar av deras underhuggare.

Vem är försvunne Hongkongmiljardären Xiao Jianhua?

Först efter att ha ägnat två hela år åt att rensa ut officerare som var lojala mot Jiang Zemin signalerade han formellt att han hade kontroll över militären med en stor parad. Att officerare fortsätter att abrupt ”pensioneras” eller utredas för brott antyder att Xi inte är klar med sina utrensningar i Folkets befrielsearmé.

Men när Xi nyligen tog den kinesisk-kanadensiske miljardären Xiao Jianhua i förvar var det en riktig chansning. Det kan ha försatt honom i en osäkrare situation, men kan samtidigt ha gett betydande ammunition mot Jiang Zemins partifalang.

Nyckelfinansiär

Kinesiska och västerländska medier har rapporterat mycket om hur Xiao, som är kanadensisk medborgare, försvann från sitt lyxhotell i Hongkong den 27 januari. De flesta versionerna går ut på att Xiao förts över gränsen till det kinesiska fastlandet av en liten grupp mystiska män.

Officiellt är Xiao ”utomlands” för att få vård, i alla fall enligt ett senare borttaget meddelande på sociala medier från hans företag Tomorrow Group. Det dök också upp på en förstasidesannons i en stor Hongkongtidning.

”Xiao Jianhua-fallet är inte någon allmän mediahysteri, det är något som skakar om Kina och Zhongnanhai.”

– Xin Ziling, tidigare kinesisk partitjänsteman

Men Xiao, som är en nyckelfinansiär för Kinesiska kommunistpartiets elit, befinner sig i Peking för att bistå vid en korruptionsutredning, enligt vad en välplacerad källa berättat för Epoch Times. Xiaos fall är nu ”högsta prioritet” i partihögkvarteret Zhongnanhai, enligt källan.

Källan gjorde gällande att Xiao är Jiang-falangens viktigaste pengatvättare, och en av de mäktigaste figurerna i Kinas finanssektor. Utredningen mot honom är tänkt att dra in de allra mest seniora medlemmarna av Jiangs falang, och i förlängningen Jiang Zemin själv.

Källan sade också att utredningen av Xiao Jianhua är en ”prolog” till utrensningen av Jiangs kvardröjande inflytande i Hongkongs finanssektor, och inom konst- och kultursektorn. Tanken är också att det ska hindra Jiang-falangen från att påverka det kommande valet till Chief Executive i Hongkong.

Skapar oro

Men fallet med Xiao är oroande för många parter.

Hongkongbor och det internationella samfundet förskräcks av de gangstermetoder med vilka Kinas regim bara tar med sig en så framträdande person inom Hongkongs affärsliv. De oroas också av att den kinesiska regimen tycks ha kränkt Hongkongs halvautonoma status, eftersom det verkar som om kinesisk säkerhetstjänst opererat inne i Hongkong.

Kinesiska affärsmän och tjänstemän i Hongkong fruktar nu också att de plötsligt ska släpas iväg till Peking. Epoch Times har fått uppgifter från kinesiska tjänstemannakretsar att det finns en hel del förvirring kring vad Xi Jinpings egentliga avsikter är med utredningen mot Xiao.

Antikorruptionskampanjen har hittills tyckts vara ett genuint försök att utrota mut- och förskingringskulturen bland tjänstemän på lägre nivåer, samt en politisk utrensning inom den kinesiska eliten. Men eftersom Xiao Jianhua har hanterat affärstransaktioner för mäktiga partifamiljer i alla falanger så kan det faktum att han utreds potentiellt öppna upp för utredningar mot ett mycket brett skikt av partikadrer och deras underhuggare.

– Xiao Jianhua-fallet är inte någon allmän mediahysteri, det är något som skakar om Kina och Zhongnanhai, sade Xin Ziling, som tidigare var en högt uppsatt tjänsteman inom det kinesiska försvaret, och som har kontakter med moderata krafter inom den kinesiska regimen.

Alternativet värre

Trots de uppenbara riskerna med att utreda Xiao kan dock alternativet att låta bli att göra det visa sig betydligt värre för Xi Jinping.

I nuläget utsätts Xi för motstånd och motattacker från Jiang Zemins falang, särskilt från regimens rätts- och säkerhetsapparat, som fortfarande kontrolleras av Jiang. Xi måste också hantera Kinahökar i den nya Trumpadministrationen och grannländer som vädrar morgonluft.

Med tanke på de här inre och yttre hoten kan man tänka sig att Xi försöker hantera Jiang Zemin och hans falang innan USA eventuellt börjar sätta press på Kina i handelsfrågor och kring Sydkinesiska havet.

Om Xiao ger ifrån sig tillräckligt med skadlig information, eller pekar ut andra pengatvättare så kanske Xi Jinping kan agera mot Jiangs tre allierade i Politbyråns ständiga utskott – Zhang Dejiang, Zhang Gaoli och Liu Yunshan – redan innan den 19:e partikongressen i höst.

Rapportering av Rona Rui


Mest Lästa