Vad kommer hända med köksväxternas variationsrikedom?
Vad är en köksträdgård utan örter? Här Vita husets köksträdgård. (Foto: Paul J. Richards /AFP)


Odlingssäsongen har nyss avslutats och för amatörodlare väntar många timmar i sällskap med frökatalogerna på jakt efter lite ovanliga köksväxtsorter. Efter nyår lär många ha försvunnit.

Den 10 november i år går remisstiden ut för ett direktiv från EU som ska tillämpas här i Sverige från den 31 december i år. ”Målet med förevarande direktiv är att göra det lättare att saluföra vissa sorter av köksväxter som annars kanske inte skulle bevaras.”

Det låter ju bra men verkligheten verkar vara en helt annan nu när fröerna ska certifieras, eller kontrolleras som standardutsäde. Det kostar pengar. Varje köksväxtsort ska betala en anmälningsavgift på 3 000 kronor och en årlig avgift på 2 000 kronor.

Naturligtvis finns det också en kontrollfunktion. Varje gram köksväxtsort ska bokföras och inget frö får säljas utöver den bestämda mängden.

Fröhandlarna anser att de behöver fröer från klimatzoner som liknar våra. De som i sitt sortiment erbjuder annorlunda frösorter kommer att drabbas hårt.

Även svenska sorter som bevarats i kanske 100 år riskerar att slås ut, trots att de har unika egenskaper som en värdefull naturlig genbank och som dessutom är härdiga i vårt klimat.

Runåbergs fröer skriver på sin hemsida att mellan 300-400 sorter kommer att gå förlorade.

Hur är det då med den biologiska mångfalden, ska den inte bevaras? Sverige har skrivit under ett sådant avtal i Rio de Janeiro och Jordbruksverket ska arbeta för att bevara vårt växtgenetiska arv.

Men Jordbruksverket vet att äldre sorter med obefintlig dokumentation kommer att försvinna och att fröhandeln inte kan ta den kostnaden eftersom försäljningen kanske inte ens kommer upp till den summa som Jordbruksverket kräver i avgift.

Det är då kanske tur att vi har medlemsländerna i FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, och jordbruksorganisationer runt om i världen. De har sett till till att en global fröbank byggdes i Svalbard för snart tre år sedan. Där finns plats för två miljarder fröer. Förhoppningsvis skickas fröer dit.

Om vi inte skriver under EU-direktivet, helt eller delvis, riskerar Sverige en process inför EU-domstolen, skriver Jordbruksverket på sin hemsida.

Bland remissvaren skriver bland annat Runåbergs fröer: ”Variationen av köksväxtsorter ska minskas. Till fromma för de standardiserade, mellaneuropeiska sorter som kontrolleras av den industriella fröhandeln”.

Monsantos betalar för en bekämpningsmedelresistent GMO-gröda (genmanipulerad)  200 kronor i registreringsavgift. Det är 10 procent av vad en ovanlig köksväxtsort får betala och den är naturlig.