Tvångsarbete och organskörd i Kina, del1
Den kinesiska läkaren Wang Wenyi talar vid en presskonferens i Arlington, Virginia den 26 april 2006, om kinesiska myndigheters organstölder från levande Falun Gong-utövare. (Foto: Nicholas Kamm / AFP / Getty Images)


Kina bedriver systematiskt tvångsarbete på alla former av interneringsställen – fängelser som hyser dömda brottslingar, administrativt frihetsberövande av dem som ännu inte åtalats och omskolning genom arbetsläger.

En deklaration av Internationell arbetsorganisation (ILO) 1998 förbinder alla medlemsstater, inklusive Kina, att upphöra med tvångsarbetet. Kinas regering rapporterade till ILO att konstitutionen förbjuder tvångsarbete och det finns en nationell politik för att upphöra med alla former av tvångsarbete.

Kina är inte ett land med oberoende domarkår och rättssäkerhet. Det finns inga utvägar i Kina att upprätthålla konstitutionens löften. Vad konstitutionen i Kina säger är inte en tillförlitlig indikator på vad som händer i Kina.

Kinas konstitution föreskriver:

– Medborgare i Folkrebpubliken Kina åtnjuter yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet, frihet av procession och demonstration [1].

– Medborgare i Folkrebpubliken Kina åtnjuter religionsfrihet.

– Inget statligt organ, offentlig organisation eller individ kan tvinga medborgarna att tro på eller att inte tror på någon religion, inte heller får de diskriminera medborgare som tror på eller inte tror på någon religion [2].

Dock existerar dessa friheter inte i Kina.

Så när regeringen i Kina säger att det finns en konstitutionell bestämmelse kan deras uttalanden vara, och är ofta, rökridåer och hyckleri. Detta stämmer på deras uttalanden till ILO om tvångsarbete.

Detsamma kan sägas om politik. Kina har många politiska åtgärder som avviker från verkligheten. Faktum är att regeringen i Kina ofta hänvisar till statens författning och regeringens politik när verkligheten är den motsatta varför just regeringens hänvisning till dessa standarder bör vara en indikator på att något otillbörligt händer i Kina.

Organskörd

Ett område som jag känner till är organskörd, dödandet av fångar för deras organ som används för transplantation. David Kilgour och jag har skrivit en rapport om att vissa av dessa fångar är Falun Gong-utövare som är fängslade för sin oskyldiga övertygelse [3].

Regeringen i Kina förnekar slutsatserna av vår rapport och säger att de, som sitter i fängelse bara för att de är Falun Gong-utövare, inte dödas för sina organ. Men regeringen har inte bestritt att en del fångar dödas för sina organ och att dessa fångar är den främsta källan till organtransplantationer i Kina.

Biträdande hälsominister Huang Jiefu erkände, när han talade vid en konferens för kirurger i den sydliga staden Guangzhou i mitten av november 2006, att avrättade fångar som dömts till döden är en källa för organtransplantationer.

– Bortsett från en liten del som är trafikoffer, kommer de flesta organen från kadaver från avrättade fångar, sade han

Den dispyt som David Kilgour och jag har med regeringen i Kina är vilken typ av fångar som dödas för sina organ. Regeringen i Kina säger att fångar som dödats för sina organ alla är fångar som dömts till döden. Frågan om varför är vi oense med regeringen i Kina, varför vi anser att fångar som dömts till döden inte är den enda källan av fångar till organtransplantationer i Kina, lägger jag åt sidan för tillfället. Jag inbjuder er att läsa vår rapport Bloody Harvest för att se hur vi kom till våra slutsatser.

Jag vill poängtera här att regeringen i Kina, samtidigt som den medger att man tar organ från fångar, har en policy att organ inte tas från fångar. I ett pressmeddelande daterat den 5 oktober 2007 meddelade World Medical Association vid den årliga generalförsamlingen i Köpenhamn att det kinesiska läkarförbundet var överens om att organ från fångar och andra personer i arrest inte får tas för transplantation med undantag för medlemmar av deras närmaste familj.

Liu Zhi från Kinesiska läkarförbundets internationella avdelning sade att överenskommelsen med World Medical Association inte har någon rättslig verkan. Han uttryckte ändå förhoppningar om att överenskommelsen skulle påverka Kinas 500 000 läkare och regeringens beslut, ett ihåligt önskemål så länge som Kina inte har en organdonatorsystem eller ett lag av källbestämning av organ från hjärndöda med pulserande hjärta.

Kanadensaren David Matas är advokat inom människorättsområdet. Tillsammans med den före detta parlamentsledamoten David Kilgour, även han från Kanada, har han utrett Kina-regimens organstölder från Falun Gong-utövare i Kina. Ladda hem rapporten här:  http://organharvestinvestigation.net

Fotnot

[1] Artikel 35
[2] Artikel 36
[3] Bloody Harvest: Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China

Del 1 är översatt från ursprungsartikeln på engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17552/