Tvångsaborter och steriliseringar av kvinnor fortsätter i Kina
En kinesisk paramilitär vakt bevakar en kinesisk familj på Himmelska fridens torg den 1 september 2015. (Foto: Fred Dufour/AFP/Getty Image)


I 35 år har kinesiska familjer bara tillåtits att ha ett barn per familj. Nyligen meddelade Kinas officiella nyhetsbyrå, Xinhua, att policyn ska ändras, och att det ska bli tillåtet att ha två barn.

Myndigheterna har upptäckt att arbetskraften minskar och den äldre befolkningen ökar, vilket kan bli förödande för den framtida ekonomiska tillväxten. Mycket tyder ändå på att kinesiska kvinnor även i fortsättningen kommer att utsättas för tvångsaborter och tvångssteriliseringar.

Kinas nya tvåbarnspolitk diskuterades vid en utfrågning i Congressional-Executive Commission on China, i Washington den 3 december.

Ordföranden, Chris Smith, sade att den nya policyn tillåter fler födslar, men att myndigheterna även i fortsättningen kommer att kunna pressa eller tvinga kvinnor att avbryta graviditeten om den inte godkänts av staten. Kinesiska familjer är fortfarande inte fria att bestämma storleken på sina familjer.

Reggie Littlejohn (till höger), advokat och ordförande för kvinnors rättigheter utan gränser (WRWF), talar inför Congressional-Executive Commission on China efter Kinas meddelade om tvåbarnspolicyn och att grova brott mot kvinnor och barn fortsätter. (Foto: Gary Feuerberg /Epoch Times)

Reggie Littlejohn (till höger), advokat och ordförande för Kvinnors rättigheter utan gränser (WRWF), talar inför Congressional-Executive Commission on China efter Kinas meddelade om tvåbarnspolicyn och att grova brott mot kvinnor och barn fortsätter. (Foto: Gary Feuerberg /Epoch Times)

Reggie Littlejohn är ordförande för Kvinnors rättigheter utan gränser (WRWF). Hon säger att familjeplaneringens restriktioner finns kvar och att kvinnor måste ha tillstånd för både det första och andra barnet.

– Det kommer fortfarande vara olagligt för en ogift kvinna att få barn. Oavsett antalet tillåtna barn, kommer kvinnor som blir gravida utan tillstånd släpas från sina hem, spännas fast på ett operationsbord och tvingas abortera det barn de ville ha, sade hon.

Tvåbarnspolicyn inte antagen än

Nicholas Eberstadt, demograf vid American Enterprise Institute for Public Policy Research, klargjorde en annan missuppfattning. Den 29 oktober rapporterade Xinhua att alla par skulle tillåtas ha två barn. Men i början av november skrev de att tvåbarnspolitiken fortfarande bara är ett förslag och ännu inte är giltigt. Förslaget måste först godkännas av Pekings lagstiftande församling, vilket kan ske nästa år.

Sarah Huang är kinesisk mamma och aktivist. Hon och hennes man gick under jorden när de insåg att tvåbarnspolitiken, av okänd anledning, inte skulle gälla för dem. Av säkerhetsskäl befann hon sig i en annan lokal under utfrågningen, där hon kunde höras men inte ses.

Sarah och hennes man hade länge önskat ett andra barn, och när ettbarnspolitiken hade hävts trodde de att deras problem var löst. Men makens arbetsgivare, den kinesiska staten, meddelade honom att en abort var nödvändig. Det var obligatoriskt. Hennes man hotades och gavs en viss tidpunkt när de måste kunna bevisa att aborten var gjord. För att skydda barnet hon bar, flydde Sarah till USA.

Sarah sade att hon är stolt över att vara kinesiska, men att hon känner sig tvungen att berätta om det som verkligen sker i Kina. När barnet är fött kommer de att återvända till Kina där det troligen väntar dryga böter, närmare 36 000 dollar, vilket är väldigt mycket pengar för de flesta kineser.

– I mitt land, Kina, har vi ett talesätt: En kvinnas kropp är inte hennes egen. Det har vi fått höra hela vårt liv. Detta sätt att tänka har genomsyrat varje aspekt av vår kultur och tvingat gravida kvinnor som mig, att genomgå abort och överge sina barn, sade Sarah.

Steven W. Moster, ordförande för Population Research Institute. Till vänster syns Jennifer Li, grundare av China Life Alliance. (Foto: Gary Feuerberg/Epoch Times)

Steven W. Mosher, ordförande för Population Research Institute. Till vänster syns Jennifer Li, grundare av China Life Alliance. (Foto: Gary Feuerberg/Epoch Times)

Befolkningen blir äldre

Steven W. Mosher är ordförande för Population Research Institute. Han sade att om den nya policyn antas så är det inte av medkänsla för det kinesiska folket. Det beror inte på sorgen över de 35 senaste årens drygt 400 miljoner aborter, de hundratals miljoner tvångsaborterade och steriliserade unga mödrarna, eller de tiotals miljoner förlorade flickorna.

– Det som håller dem vakna på nätterna är den gryende insikten om hur förödande den policyn var för Kinas framtida ekonomisk tillväxt. Åtminstone de två senaste åren har Kinas arbetskraft krympt. Förra året föll den potentiella arbetskraften med 3 710 000. Samtidigt exploderar befolkningsandelen som är över 60 år, sade Mosher.

Tvångssteriliseringen kommer att bestå

Enligt Littlejohn ses inte tvåbarnspolicyn som en stor förbättring bland kineserna, eftersom hotet om tvångssterilisering kvarstår. Om första barnet är en pojke är det troligt att kvinnan inte vill ha fler barn, eftersom hon blir tvångssteriliserad efter det andra. Steriliseringen kan ge kvinnorna svåra hälsokonsekvenser.

Om första barnet är en flicka vill många dölja den andra graviditeten, för om det också är en flicka har paret ingen chans att få en pojke. Alternativet är att gömma den andra dottern, inte registrera henne, så att chansen att få en son finns kvar.

Kina försöker sätta fart på ekonomin med tvåbarnspolitiken

De gömda barnen

Jennifer Li är en av grundarna av China Life Alliance. Hon berättade om livet för en dotter till en ogift mor: Flickan kommer att behandlas som en icke-medborgare. Hon får inte gå i offentlig skola, inte behandlas på sjukhus eller resa. Endast gifta par får ha barn i Kina så dottern får inget födelsebevis. Utan id-handlingar kan hon inte få lagligt arbete, gifta sig eller få några statliga förmåner. Flickan kan lätt bli ett offer för exploatering.

Regimens folkräkning 2010 avslöjade häpnadsväckande 13 miljoner papperslösa i Kina, skriver Stephanie Gordon i The Diplomat. Föräldrarna uppmanades att träda fram och blev lovade att informationen inte skulle lämnas vidare till den lokala polisen eller familjeplaneringsdepartementet. Ändå är antagandet en minimiuppskattning där alla säkert inte är inräknade.

Rapportering av Gary Feuerberg.