Över två miljoner stödjer anmälningar mot Kinas förre ledare
En manifestation i Hongkong, till stöd för anmälningarna mot Jiang Zemin, hölls på internationella dagen för mänskliga rättigheter, den 10 december 2016. (Foto: Epoch Times)


Drygt två miljoner människor har nu skrivit under en petition till stöd för att åtala Kinas förre ledare Jiang Zemin för brott begångna i förföljelsen av falungong.

Hundratusentals kineser som förföljts för att de utövar den andliga metoden falungong har lämnat in brottsanmälningar mot Jiang sedan de kinesiska reglerna ändrades 2015, så att alla sådana anmälningar måste tas emot och processas. Nu har en petition till stöd för dessa samlat över två miljoner underskrifter.

Förföljelsen av falungong i Kina

– Det här är en uppmaning till Xi Jinpings administration, liksom till Internationella brottmålsdomstolen i Haag: uppmärksamma det här människorättsfallet där två miljoner människor från 28 länder anmält Jiang Zemin, den huvudansvarige bakom förföljelsen av falungong, sade Theresa Chu, en taiwanesisk advokat som koordinerar den här rörelsen.

Hon uppmanade den nuvarande kinesiske ledaren Xi Jinping att ställa Jiang till svars, och för att återupprätta falungong-utövarna juridiskt, socialt och ekonomiskt. Sedan 1999 har falungong-utövare på olika sätt förföljts, trakasserats och diskriminerats. Ett okänt antal har satts i fängelse eller slavarbets- eller hjärntvättsläger, och flera tusen dödsfall genom tortyr finns dokumenterade. Dessutom misstänker oberoende utredare att så många som hundratusentals falungong-utövare kan ha dödats i hemlighet av den kinesiska partistaten för sina organs skull.

– Xi har lovat att införa universella värderingar, återupprätta traditionell kultur, förverkliga religionsfrihet och avskaffa tvångsarbetsläger, men det internationella samfundet kommer att fråga: har organstölderna från levande falungong-utövare stoppats? sade Chu.

Rapportering av Eva Fu och Wu Min-chou