Tretton år av civil olydnad förändrar Kina
Tianliang Zhang, kommentator för Voice of America och universitetsprofessor George Mason talar under en presskonferens till minnet av händelserna i Peking den 25 april för 13 år sedan. (Foto: Lisa Fan / Epoch Times)


Under måndagen den 23 april höll Falun Dafa-föreningen en presskonferens framför Vita huset i Washington DC, för att ge en tillbakablick över händelserna för 13 år sedan, mot bakgrund av den kinesiska regimens kris i dag.

Tidigt på morgonen den 25 april 1999, började Falun Gong-utövare, (även känt som Falun Dafa) bana väg i det dimmtäckta Peking mot byrån för överklaganden som ligger i närheten av bostadskomplexet och ämbetslokaler för det kinesiska kommunistpartiets ledare. När dimman lyfte hade fler än 10 000 utövare samlats där, prydligt uppradade på trottoarerna.

Utövarna hade kommit, dels för att be om frisläppandet av de 45 medutövare, som tidigare blivit slagna och arresterade i den närliggande staden Tianjin, dels för att få garantier på att Falun Gong skulle kunna utövas fritt utan motstånd från myndigheterna. 

Denna massdemonstration slutade fredligt efter att dåvarande premiärminister Zhu Rongji godkänt deras begäran. Men kommunistpartiets toppman, Jiang Zemin, använde senare sammankomsten som ett tillfälle för att kräva att Falun Gong i Kina skulle förtryckas. Tre månader senare startade Jiang en kampanj för att ”utrota” metoden.

Falun Gong-metoden innebär att man gör fem meditativa övningar och förbättrar sin moraliska karaktär genom att leva enligt principerna Sanning, Godhet och Tålamod.

Terri Marsh från Human Rights Legal Foundation (HRLF) ser utövarnas karaktär som nyckeln till protesten för 13 år sedan och den långa kampen av fredligt motstånd sedan dess.


Keith Ware från Washington DC, är Falun Gong-utövaren som lyckades expediera juridiska dokument till Bo Xilai när denne var på besök i Washington 2004. (Foto: Gary Feuerberg / The Epoch Times)

Keith Ware från Washington DC, är Falun Gong-utövaren som lyckades expediera juridiska dokument till Bo Xilai när denne var på besök i Washington 2004. (Foto: Gary Feuerberg / The Epoch Times)

– Falun Gong-utövarnas placeringar på interneringscenter, häkten och fängelser runt om i Kina har sin grund i … mod, ädelhet och starka karaktärer, sade Terri Marsh.

Professor Zhang Tianliang från George Mason University, konstaterade att Falun Gong-utövarnas sätt att hantera förtrycket från kommunistpartiet saknar motstycke.

– Falun Gong är den enda bestående, fredliga och massiva rörelsen för civil olydnad i Kommunistkinas historia, sade Zhang.

Medan förföljelsen av Falun Gong pågått, har utövare i Kina förändrat förföljarnas syn på Falun Gong, enligt Jared Pearman från Falun Dafa Information Center.

Pearman sade att enligt anekdotiska rapporter skyddar istället vissa säkerhetsagenter numera de utövare som de tilldelat att förfölja. Många domare och åklagare deltar också numera med förakt i fall som går emot Falun Gong och uttrycker också öppet beundran för utövare.

– Trenden står nu klart. Man har inte lyckats krossa Falun Gong och rapporter från Kina visar att antalet utövare istället håller på att växa, sade Pearman.

De ansvariga som lett förföljelsen mot Falun Gong i Kina, har numera visat sig möta ett liknande öde för egen del. 

Bo Xilai har mycket aggressivt drivit på förföljelsen av Falun Gong, först som guvernör i Liaoningprovinsen och sedan som partichef i miljonstaden Chongqing. Han har nu avlägsnats från alla sina poster i partiet och håller på att utredas av partiets kommitté för disciplininspektion.

Zhou Yongkang, som var chef för det mäktiga politik-rättsliga utskottet och som styr nästan alla aspekter av upprätthållande av lag och ordning i Kina, han var ansvarig för att verkställa förföljelsen i hela landet. Han sägs nu också vara under utredning i Kina.


Jared Pearman, representant för Falun Dafa Informations Center, talade också den 23 april på presskonferensen. (Foto: Gary Feuerberg / The Epoch Times)

Jared Pearman, representant för Falun Dafa Informations Center, talade också den 23 april på presskonferensen. (Foto: Gary Feuerberg / The Epoch Times)

Bo, Zhou och andra tjänstemän med ansvar för förföljelsen av Falun Gong har hållits ansvariga för brott mot mänskligheten och folkmord av de rättsfall som inlämnats runt om i världen genom Human Rights Law Foundation (HRLF) på uppdrag av Falun Gong-utövare.

Terri Marsh sade att HRLF:s juridiska segrar ”hade förändrat det politiska landskapet i Kina”, och pekade på Bo Xilai som ett exempel. Marsh citerade det amerikanska utrikesdepartementets dokument som publicerats av Wikileaks.

Enligt dokumentet nekades Bo att bli befordrad till vice premiärminister under 2007 när premiärminister Wen Jiabao invände mot att Bo inte passade till att representera partiet internationellt på grund av de många stämningar som väckts mot honom av Falun Gong-utövare runt om i världen. Bo skickades ut för styra staden Chongqing och hans väg till de högsta ämbetena inom kommunistpartiet verkade vara stängda.

Zhang sade att nederlaget varit kritiskt för lojaliteten för Jiang Zemin. Fraktionen inom partiet behövde någon av de styrande i kommunistpartiet som kunde fortsätta förföljelsen av Falun Gong. Annars kunde Jiang, Zhou, Bo, och andra ledande tjänstemän ställas till svars i Kina för de brott de begått mot Falun Gong.

Enligt Zhang ledde Jiangs fraktion till att man måste föra Bo till en position där han kunde ta kontroll över partiet för att klara planen på den kupp som skulle utföras av Bo och Zhou mot partiets presumtiva nästa chef, Xi Jinping. Efter att Bos tidigare polischef, Wang Lijun, flydde till USA:s konsulat i Chengdu den 6 februari, avslöjade han planerna för denna kupp till andra tjänstemän i Peking.

– Maktkampen inom kommunistpartiet har varit centrerat på Falun Gong-frågor. Å ena sidan finns Jiang Zemin och hans gäng, som begick folkmord mot Falun Gong, å andra sidan finns partichefen Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao, som varit ovilliga att fortsätta förföljelsen, sade Zhang.

– Den nuvarande situationen i Kina är starkt relaterad till Falun Gongs fredliga, massiva civila olydnad, sade Zhang.

Med rapportering av Gary Feuerberg, Washington DC.

Översatt från engelska