Tibetaner misstänksamma mot nya regler gällande bilder på Dalai Lama


Kinesiska myndigheter tog nyligen bort förbudet för tibetaner att inneha och tillbe bilder av Dalai Lama i staden Trola i Luhu-häradet i Tibet, rapporterar Voice of Tibet. Den oväntade helomvändningen har gjort att många tibetaner är misstänksamma och anar baktankar från regimens sida.

Enligt munken Puba från klostret Drepung kom kinesiska myndighetsföreträdare till Trola och hävdade att regimen aldrig förbjudit tibetaner att ha bilder av Dalai Lama och att de ska utnyttja sin religionsfrihet. Puba sade att tibetanerna tidigare råkat ut för mycket elände när de i hemlighet haft Dalai Lamas bild på väggen.

– Ämbetsmannen sade att eftersom Dalai Lama är buddhismens ledare kan hans tibetanska anhängare dyrka hans bild från och med nu. Senare gav han tibetanerna en stor bild av Dalai Lama, sade Puba.

Tibetaner på orten misstänker att den här omsvängningen är en politisk fälla. Trots den nya policyn vågar inga tibetaner för närvarande ha Dalai Lamas bild framme och dyrka den.

Sedan protesterna i Lhasa 1987 har kinesiska myndigheter förbjudit Tibetaner att inneha och dyrka bilder av Dalai Lama och man har använt denna policy för att kontrollera Tibet. Tibetaner som man kommit på med att inneha Dalai Lamas bild har utsatts för rättsliga åtgärder. Så sent som fyra månader sedan letade personal från allmänna säkerhetsbyrån igenom varenda hem i Donghu i Kang-regionen i Tibet. De samlade in 18 påsar med alla Dalai Lama-bilder och brände dem framför tibetanerna.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20099/