loadingI Ytterjärna finner man en mängd verksamheter inspirerade av antroposofin. Här kulturhuset i Järna. Foto: Saltå Kvarn
I Ytterjärna finner man en mängd verksamheter inspirerade av antroposofin. Här kulturhuset i Järna. Foto: Saltå Kvarn
Livsåskådning

Tankegodset bakom ett andligt kulturarv

Anton Nilsson

Från Waldorfskolor till arkitektur till biodynamiskt odlande. Med start i början av 1900-talet har det antroposofiska tankegodset varit med och format vår samtid. Men vad är egentligen antroposofi? Och vad innebär det att vara en praktiserande antroposof?

I Ytterjärna strax söder om Stockholm ligger det som brukar betecknas som antroposofins centrum i Sverige. I vacker sörmländsk natur finner vi Waldorfskolor, förskolor, lärosäten, Ekobanken, bostäder, Vidarkliniken, ett stort kulturhus, biodynamiska gårdar, Saltå kvarn och bageri, Kristofferuskyrkan och även läkepedagogiska verksamheter för barn och vuxna med speciella behov.

Men den antroposofiska impulsen stannar inte där. Hälsoprodukterna från märket Weleda kan köpas över hela världen och är utvecklade med samma helhetssyn som vid tillverkandet av antroposofiska läkemedel. Waldorfskolor är en del av det svenska utbildningsväsendet, och i hela världen finns det närmare 1 100 skolor i 64 länder. Det giftfria, biodynamiska odlandet började för över 100 år sedan, en föregångare till den ekologiska rörelse som uppstod på 1960-talet.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingI Ytterjärna finner man en mängd verksamheter inspirerade av antroposofin. Här kulturhuset i Järna. Foto: Saltå Kvarn
I Ytterjärna finner man en mängd verksamheter inspirerade av antroposofin. Här kulturhuset i Järna. Foto: Saltå Kvarn
Livsåskådning

Tankegodset bakom ett andligt kulturarv

Anton Nilsson

Från Waldorfskolor till arkitektur till biodynamiskt odlande. Med start i början av 1900-talet har det antroposofiska tankegodset varit med och format vår samtid. Men vad är egentligen antroposofi? Och vad innebär det att vara en praktiserande antroposof?

I Ytterjärna strax söder om Stockholm ligger det som brukar betecknas som antroposofins centrum i Sverige. I vacker sörmländsk natur finner vi Waldorfskolor, förskolor, lärosäten, Ekobanken, bostäder, Vidarkliniken, ett stort kulturhus, biodynamiska gårdar, Saltå kvarn och bageri, Kristofferuskyrkan och även läkepedagogiska verksamheter för barn och vuxna med speciella behov.

Men den antroposofiska impulsen stannar inte där. Hälsoprodukterna från märket Weleda kan köpas över hela världen och är utvecklade med samma helhetssyn som vid tillverkandet av antroposofiska läkemedel. Waldorfskolor är en del av det svenska utbildningsväsendet, och i hela världen finns det närmare 1 100 skolor i 64 länder. Det giftfria, biodynamiska odlandet började för över 100 år sedan, en föregångare till den ekologiska rörelse som uppstod på 1960-talet.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024