Sveriges högsta berg krymper
Massförändringar i Storglaciären sedan 1880. (Foto: Stockholms universitet, Insitutionen för naturgeografi och kvartärgeologi)


Sveriges högsta berg är Kebnekaise, ett bergmassiv i Kiruna kommun i Lappland. Det har två toppar varav Sydtoppen är högsta då den är en glaciär, men isen smälter sakta bort i den uppvärmning som pågår av vår jord.

I Kebnekaisefjällen finns den vackra Tarfaladalen och där har Stockholms universitet en forskningsstation på en höjd av 1 135 meter över havet. I dalen finns fyra glaciärer som är de mest studerade glaciärerna i världen, står det på universitetets hemsida.

Redan för hundra år sedan dokumenterades glaciärerna men de första mätningarna gjordes vintern 1946. Efter det har mätningar gjorts varje sommar och vinter och mätserien är världens längsta i sitt slag. Den har betydelse som underlag för internationella vetenskapliga glaciologiska och klimatologiska studier.

På vintern tar forskarna reda på hur mycket snö och is som glaciären ackumulerat, för att under sommaren mäta hur mycket som då försvinner. Under 1960-talet blev mätningarna mycket noggranna. och vid 60-talets slut nådde Sydtoppen sin högsta notering på 2 120 meter. Efter 1996 började emellertid toppen att minska i höjd och omfattning och ligger nu på en stabilt låg nivå.

När Sveriges högsta topp mättes i år var den 2 104 meter över havet, rapporterar SVT. Som tur är ligger glaciären på hög höjd med en årsmedeltemperatur på -10 grader Celsius. Glaciären kommer därför att reagera lite senare på uppvärmningar i klimatet, men toppen av glaciären blir nu mer känslig för klimatförändringar eftersom den har minskat i bredd och omfång.