loadingLotta Edholm (L), skolminister. Foto: Marcus Strand
Lotta Edholm (L), skolminister. Foto: Marcus Strand

Sverige sämst i Europa på klassrumsdisciplin

Carl S:t Clair Renard

Nya siffror från OECD visar att svenska klassrum är de mest bullriga och otrygga i Europa. Mätningen bygger på data från PISA-undersökningen och består av enkäter där elever får svara på hur de upplever sin studiemiljö.

Indexet kallas DISCLIMA och man har undersökt studiemiljön på matematiklektionerna bland 15-åringar. Tillsammans med Nya Zeeland och Chile är Sverige ett av länderna med sämst studiemiljö bland OECD-länderna.

– Sverige är sämst i Europa när det gäller klassrumsdisciplin, och så här kan vi naturligtvis inte ha det, säger Lotta Edholm (L), skolminister.

Klassrumsklimat i Sverige

37 procent av 15-åriga elever tycker att det oftast eller alltid är bullrigt och stökigt på lektionerna.

Elever som svarar att det ofta eller alltid är stökigt på lektionerna presterar i genomsnitt sämre på PISA-proven.

29 procent av 15-åriga elever blir distraherade av andra elever som använder digitala verktyg, till exempel mobiltelefoner, på de flesta eller varje lektion.

Elever som blir distraherade av digitala verktyg på lektionerna presterar i genomsnitt sämre på PISA-proven.

Källa: OECD

Mest lästa

Rekommenderat

loadingLotta Edholm (L), skolminister. Foto: Marcus Strand
Lotta Edholm (L), skolminister. Foto: Marcus Strand

Sverige sämst i Europa på klassrumsdisciplin

Carl S:t Clair Renard

Nya siffror från OECD visar att svenska klassrum är de mest bullriga och otrygga i Europa. Mätningen bygger på data från PISA-undersökningen och består av enkäter där elever får svara på hur de upplever sin studiemiljö.

Indexet kallas DISCLIMA och man har undersökt studiemiljön på matematiklektionerna bland 15-åringar. Tillsammans med Nya Zeeland och Chile är Sverige ett av länderna med sämst studiemiljö bland OECD-länderna.

– Sverige är sämst i Europa när det gäller klassrumsdisciplin, och så här kan vi naturligtvis inte ha det, säger Lotta Edholm (L), skolminister.

Klassrumsklimat i Sverige

37 procent av 15-åriga elever tycker att det oftast eller alltid är bullrigt och stökigt på lektionerna.

Elever som svarar att det ofta eller alltid är stökigt på lektionerna presterar i genomsnitt sämre på PISA-proven.

29 procent av 15-åriga elever blir distraherade av andra elever som använder digitala verktyg, till exempel mobiltelefoner, på de flesta eller varje lektion.

Elever som blir distraherade av digitala verktyg på lektionerna presterar i genomsnitt sämre på PISA-proven.

Källa: OECD

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024