Gröning & Blomgren Utanför

Sverige & rättsstaten – med Richard Sannerholm

Epoch Times

Hur mår den svenska rättsstaten? Är rättssystemet verkligen så robust som vi tror? Hur kan vi säkerställa att domstolar inte alltid går på myndigheternas linje, och vad händer när politisk styrning krockar med rättsliga krav? Vilka mekanismer kan införas för att stärka individens makt att kräva ansvar inom offentliga institutioner?

I dag dyker vi in i det svenska rättssystemets utmaningar och möjligheter tillsammans med Richard Sannerholm, doktor i juridik och docent vid Södertörns högskola. Vi utforskar frågor om rättssäkerhet, domstolarnas oberoende och hur externa juridiska konsulter påverkar beslutsfattandet inom myndigheterna. Nu granskar vi rättsstatens fundament och diskuterar möjliga reformer för att stärka vårt rättssystem. Vilka är de största utmaningarna med att hantera tjänstefel inom kommunala och statliga myndigheter, och hur kan de övervinnas? Rättsstaten innebär att den offentliga makten måste agera enligt fastställda regler, sakligt och opartiskt, samt att myndigheter ska behandlar alla lika inför lagen.

Lyssna till och prenumerera på podden i din favoritspelare för podcasts här

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

Gröning & Blomgren Utanför

Sverige & rättsstaten – med Richard Sannerholm

Epoch Times

Hur mår den svenska rättsstaten? Är rättssystemet verkligen så robust som vi tror? Hur kan vi säkerställa att domstolar inte alltid går på myndigheternas linje, och vad händer när politisk styrning krockar med rättsliga krav? Vilka mekanismer kan införas för att stärka individens makt att kräva ansvar inom offentliga institutioner?

I dag dyker vi in i det svenska rättssystemets utmaningar och möjligheter tillsammans med Richard Sannerholm, doktor i juridik och docent vid Södertörns högskola. Vi utforskar frågor om rättssäkerhet, domstolarnas oberoende och hur externa juridiska konsulter påverkar beslutsfattandet inom myndigheterna. Nu granskar vi rättsstatens fundament och diskuterar möjliga reformer för att stärka vårt rättssystem. Vilka är de största utmaningarna med att hantera tjänstefel inom kommunala och statliga myndigheter, och hur kan de övervinnas? Rättsstaten innebär att den offentliga makten måste agera enligt fastställda regler, sakligt och opartiskt, samt att myndigheter ska behandlar alla lika inför lagen.

Lyssna till och prenumerera på podden i din favoritspelare för podcasts här

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024