Sverige omprövar undantag för giftig fisk
Lax från Östersjön, Vänern och Vättern innehåller ofta höga halter av dioxiner. (Foto: Francisco Negroni/ AFP)


Den 8 april kommer regeringen att besluta om huruvida Sverige ska sluta sig till EU:s gränsvärden för dioxin i fisk, eller begära ett fortsatt undantag.

Sedan 2002 har Sverige ett tillfälligt undantag från EU:s gränsvärden för dioxiner i fisk, och undantaget har omprövats med jämna mellanrum. Nu diskuteras ett permanent undantag från regeln, skriver Livsmedelsverket på sin hemsida.

– Jag hoppas att vi kan få en lösning som är bra för både folkhälsan och jobben, sade landsbygdsministern, centerpartiets Eskil Erlandsson, till TT efter en riksdagsdebatt om gränsvärdena.

Undantaget från gränsvärdet gäller främst Östersjöströmming och lax från Östersjön, Vänern och Vättern, säger Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har av Landsbygdsdepartementet fått i uppdrag att undersöka konsekvenserna för konsumenternas hälsa ifall Sverige får ett fortsatt undantag från EU:s gränsvärden.

– Med ett permanent undantag måste vi ha ett mer långsiktigt perspektiv på riskerna och nyttan med den här fisken. Dioxinhalterna är fortfarande höga i strömming från Norrlandskusten och i lax från hela Östersjön, Vänern och Vättern. Vår bedömning är därför att riskerna med ett undantag överstiger nyttan. Ett slopat undantag är därför mest fördelaktigt ur ett folkhälsoperspektiv, säger Livsmedelsverkets Marie Aune som har lett undersökningen, i ett pressmeddelande.

En förutsättning för att undantaget skulle godkännas var att konsumenterna garanteras fullständig information om vilka hälsorisker som den kontaminerade fisken innebär, men Naturskyddsföreningen betvivlar kostrådens effektivitet.

– Det är helt uppenbart att kostråden inte fungerar. Jag möter ständigt människor som förvånas över informationen att strömming och lax från Östersjön är så giftig att den inte ens tillåts ges som djurfoder, men att vi svenskar får äta fisken, säger Ellen Bruno som är marin sakkunnig på Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.