loadingEtt dokument skrivet av Liberalerna. Foto: Liberalerna
Ett dokument skrivet av Liberalerna. Foto: Liberalerna
Inrikes

Små partier utmanar riksdagspartierna med EU-kritik

Glenn Mattsing

Snart är partiernas EU-valanalyser klara, men flera små partier har redan formulerat en strategi för att få nya väljare när både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet tonar ner sin kritik mot EU.

Sverige är ett av de EU-länder där politikerna är som är mest positivt inställda till Europeiska unionen, och man stödjer nästan alla nya EU-lagar som presenteras. Europaportalens sammanställning visar att svenska politiker röstar ja till nya EU-lagar i över 97 procent av fallen.

Kritiken mot Europeiska unionen bland riksdagspartierna har förändrats i och med att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har tonat ner sitt motstånd och önskar vara kvar i unionen. Det finns i dag inget parti i riksdagen som uttalat önskar lämna EU.

Så mycket kostar EU

Sverige betalar årligen runt 40–50 miljarder kronor i avgift till EU-budgeten. En del av dessa medel betalas tillbaka i form av olika stöd och bidrag. Sveriges nettokostnad för EU-medlemskapet uppgår till cirka 0,4 procent av BNP per år.

Det placerar Sverige på fjärde plats bland de länder som betalar mest till EU i förhållande till sin ekonomiska storlek.

Sedan Sveriges EU-inträde 1995 fram till slutet av 2022 har Sverige totalt betalat in 815 miljarder kronor till EU, varav 304 miljarder kronor har kommit tillbaka i form av olika bidrag.

EU-avgiftens utformning har fått kritik för att vara komplex, med sina många speciallösningar och rabatter, vilket gör det svårt för medborgarna att avgöra hur mycket det egna landet betalar jämfört med andra. 
Europaportalen och Ekonomifakta

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEtt dokument skrivet av Liberalerna. Foto: Liberalerna
Ett dokument skrivet av Liberalerna. Foto: Liberalerna
Inrikes

Små partier utmanar riksdagspartierna med EU-kritik

Glenn Mattsing

Snart är partiernas EU-valanalyser klara, men flera små partier har redan formulerat en strategi för att få nya väljare när både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet tonar ner sin kritik mot EU.

Sverige är ett av de EU-länder där politikerna är som är mest positivt inställda till Europeiska unionen, och man stödjer nästan alla nya EU-lagar som presenteras. Europaportalens sammanställning visar att svenska politiker röstar ja till nya EU-lagar i över 97 procent av fallen.

Kritiken mot Europeiska unionen bland riksdagspartierna har förändrats i och med att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har tonat ner sitt motstånd och önskar vara kvar i unionen. Det finns i dag inget parti i riksdagen som uttalat önskar lämna EU.

Så mycket kostar EU

Sverige betalar årligen runt 40–50 miljarder kronor i avgift till EU-budgeten. En del av dessa medel betalas tillbaka i form av olika stöd och bidrag. Sveriges nettokostnad för EU-medlemskapet uppgår till cirka 0,4 procent av BNP per år.

Det placerar Sverige på fjärde plats bland de länder som betalar mest till EU i förhållande till sin ekonomiska storlek.

Sedan Sveriges EU-inträde 1995 fram till slutet av 2022 har Sverige totalt betalat in 815 miljarder kronor till EU, varav 304 miljarder kronor har kommit tillbaka i form av olika bidrag.

EU-avgiftens utformning har fått kritik för att vara komplex, med sina många speciallösningar och rabatter, vilket gör det svårt för medborgarna att avgöra hur mycket det egna landet betalar jämfört med andra. 
Europaportalen och Ekonomifakta

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024