Skärpt syn på vapenbrott
Petter Asp, professor i straffrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet, särskild utredare i utredningen för skärpta straff för organiserad brottslighet. (Foto: Eva Dahlin/ SU)


Sverige föreslås skärpa straffskalorna för vapenbrott från och med 1 september i år.

På fredagens presskonferens lämnade utredaren Petter Asp över delbetänkandet Skärpta straff för vapenbrott till justitieministern.

Bland annat föreslår man att straffminimum för vapenbrott höjs från ett halvår till ett års fängelse. Grovt vapenbrott ska ge högst fyra års fängelse, och synnerligen grovt vapenbrott som definieras av innehav, överlämning eller utlåning av ett stort antal vapen, ska komma att ge tre till sex års fängelse.

– Det är en allmän uppvärdering av våldsbrott i relation till andra typer av brott. Straffskalorna ska återspegla brottets allvarlighetsgrad, sade Asp.

Lagförändringen kan komma att medföra ökade kostnader för kriminalvården, men kostnaderna anses vara begränsade och kommer antagligen att rymmas inom de befintliga anslagen.