Samarbete begränsar barnpornografi på nätet
En spansk polisman tittar på en dator i samband med en undersökning om barnpornografi. (Foto: AFP/Spanska polisen/HO)


Den svenska polisen har förmodligen den mest omfattande spärrlistan på kommersiella webbplatser med barnpornografi. Företaget Picsearch har den bästa bildsökmotorn. Genom att bygga in spärrlistan i sökmotorn har de teoretiskt sett det bästa verktyget att blockera barnpornografi på Internet.

Initiativet ingår i ett samarbetsprojekt att bekämpa den här formen av övergrepp mot barn.

– Vi anser att sökmotorer har ett ansvar att begränsa möjligheten att hitta barnpornografi. Vi bjuder in alla kollegor i branschen att delta i samarbetet, säger Robert Risberg, VD på Picsearch i ett pressmeddelande.

– Det här är ett viktigt led i polisens brottsförebyggande arbete mot sexuell exploatering av barn, meddelade kriminalkommissarie Stefan Kronqvist i samband med att projektet offentliggjordes i förra veckan.

Att filtrera bort barnpornografi är i och för sig inget nytt. Carl Särnstrand, informationsansvarig på Picsearch sade att det har förekommit samarbete mellan bredbandsoperatörer och polisen på lokal nivå i många länder, men effekten är begränsad. Det täcker inte alla oönskade webbplatser och spärren är lätt att kringgå.

Picsearch har som andra stora sökmotorer global täckning för bilder, men med den skillnaden att polisens spärrlista är permanent inbyggd i systemet. Företaget är marknadsledande när det gäller familjevänlighet. Genomslagskraften på filtrering av barnpornografi beror på i vilken utsträckning Picsearch används av andra stora söktjänster för bilder.

– Om Picsearch och polisen kan övertyga våra kollegor inom sökbranschen att följa Picsearch exempel kommer trafiken till sajter med barnpornografi att minska dramatiskt. De fem största söktjänsterna i världen tillhandahåller sökresultat för uppskattningsvis 90 procent av alla sökningar i världen, sade Carl Särnstrand, informationsansvarig på svenska Picsearch.

Enligt en undersökning gjord av Brottsförebyggande rådet 2003 finns det en tydlig koppling mellan barnpornografi och sexualbrott mot barn. Fyrtio procent av gärningsmännen som har fällts för sexualbrott fälldes också för barnpornografibrott.

Den allmänna uppfattningen är att oavsett hur kopplingen ser ut, innebär enbart förekomsten av barnpornografi i sig att övergrepp på barnen redan har ägt rum. De olagliga bilderna är bevis på övergrepp.

– Polisen bedömer att en minskad efterfrågan av barnpornografi kommer att leda till att antalet övergrepp på barn minskar, sade Särnstrand.