loadingPeter Hultqvist (S) i talarstolen när DCA-avtalet debatteras i riksdagen under tisdagen. Foto: Claudio Bresciani/TT
Peter Hultqvist (S) i talarstolen när DCA-avtalet debatteras i riksdagen under tisdagen. Foto: Claudio Bresciani/TT
Inrikes

S: Avtalet är avskräckande i praktiken

Anja Haglund och Johanna Ekström/TT

I dag väntas det omstridda militäravtalet med USA klubbas i riksdagen. Syftet är att snabbt kunna ta emot amerikansk militär hjälp i kris eller krig.

– Det är avskräckande i praktiken, säger Peter Hultqvist (S).

Sverige slöt försvarssamarbetsavtalet med USA, det så kallade DCA-avtalet, i slutet av förra året. Avtalet ger den amerikanska militären rätt att använda 17 svenska militärbaser och övningsområden över hela landet.

Sex av åtta riksdagspartier är för avtalet, bland dem Socialdemokraterna.

– Avtalet är viktigt och nödvändigt i de svåra tider vi nu lever i, säger S försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist i riksdagen.

Med avtalet blir startsträckan för amerikanska soldater betydligt kortare om vapen, ammunition, förnödenheter och bränsle redan finns här lagrade i förråd.

– Avtalet ger möjlighet att planera den amerikanska närvaron och förutsättningarna att snabbt få in stöd i kris eller krig, säger Hultqvist.

Kritik mot kärnvapen

MP och V är kritiska. Främst handlar det om att det saknas tydliga skrivningar om kärnvapen i avtalet.

– Sverige är det enda land i Norden som saknar avtalsklausuler som ger skydd mot kärnvapen, säger Håkan Svenneling (V).

Regeringen har sagt att det även fortsatt är Sverige som bestämmer vilka vapen som ska föras in i landet. Militära experter bedömer därtill inte att USA vill ha kärnvapen i Sverige. Men Svenneling menar att det kan ändras, till exempel om en ny president kommer till makten.

– Avtal skrivs inte bara för dagar med solsken, utan ska också skrivas för dagar med regn, moln och till och med storm, säger han.

Peter Hultqvist anser inte att diskussionen är särskilt relevant.

– Kärnvapen behöver inte spridas till andra länder för att fylla sitt syfte. De kan avfyras från ubåtar, flyg och skjutas direkt från markbaser, säger han, men understryker att han är emot att kärnvapen används.

Precis som regeringen trycker Hultqvist på att alla aktiviteter som omfattas av DCA-avtalet ska bedrivas med full respekt för Sveriges suveränitet, lagar och förpliktelser.

Även andra länder

Sverigedemokraterna kommer att rösta ja.

– Behovet av att snabbt trygga Sveriges säkerhet är mycket stort, säger SD:s utrikespolitiske talesperson Aron Emilsson i riksdagen.

Han framhåller att det kommer att ta många år innan Sverige på egen hand når upp till en acceptabel försvarsförmåga, och att avtal därför behöver slutas med stater som har faktiska förmågor.

Exakt när USA kan börja placera ut personal och materiel på svenska baser är oklart. Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft ”den dag som regeringen bestämmer”.

Försvarsavtalet mellan USA och Sverige

Sverige ingick avtalet om försvarssamarbete med USA i början av december.

Avtalet är på engelska förkortat till DCA, Defence Cooperation Agreement.

Det ger USA:s militär rätt att använda totalt 17 svenska militärbaser, anläggningar och övningsområden i hela landet.

Platserna är utspridda från Kiruna, Boden och Luleå i norr, till Ronneby och Revingehed i söder.

Där får USA bland annat rätt placera ut militär personal och materiel, och genomföra övningar.

USA har slutit liknande avtal med flera andra länder, bland andra Finland, Norge, Danmark, de baltiska länderna och Polen.

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingPeter Hultqvist (S) i talarstolen när DCA-avtalet debatteras i riksdagen under tisdagen. Foto: Claudio Bresciani/TT
Peter Hultqvist (S) i talarstolen när DCA-avtalet debatteras i riksdagen under tisdagen. Foto: Claudio Bresciani/TT
Inrikes

S: Avtalet är avskräckande i praktiken

Anja Haglund och Johanna Ekström/TT

I dag väntas det omstridda militäravtalet med USA klubbas i riksdagen. Syftet är att snabbt kunna ta emot amerikansk militär hjälp i kris eller krig.

– Det är avskräckande i praktiken, säger Peter Hultqvist (S).

Sverige slöt försvarssamarbetsavtalet med USA, det så kallade DCA-avtalet, i slutet av förra året. Avtalet ger den amerikanska militären rätt att använda 17 svenska militärbaser och övningsområden över hela landet.

Sex av åtta riksdagspartier är för avtalet, bland dem Socialdemokraterna.

– Avtalet är viktigt och nödvändigt i de svåra tider vi nu lever i, säger S försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist i riksdagen.

Med avtalet blir startsträckan för amerikanska soldater betydligt kortare om vapen, ammunition, förnödenheter och bränsle redan finns här lagrade i förråd.

– Avtalet ger möjlighet att planera den amerikanska närvaron och förutsättningarna att snabbt få in stöd i kris eller krig, säger Hultqvist.

Kritik mot kärnvapen

MP och V är kritiska. Främst handlar det om att det saknas tydliga skrivningar om kärnvapen i avtalet.

– Sverige är det enda land i Norden som saknar avtalsklausuler som ger skydd mot kärnvapen, säger Håkan Svenneling (V).

Regeringen har sagt att det även fortsatt är Sverige som bestämmer vilka vapen som ska föras in i landet. Militära experter bedömer därtill inte att USA vill ha kärnvapen i Sverige. Men Svenneling menar att det kan ändras, till exempel om en ny president kommer till makten.

– Avtal skrivs inte bara för dagar med solsken, utan ska också skrivas för dagar med regn, moln och till och med storm, säger han.

Peter Hultqvist anser inte att diskussionen är särskilt relevant.

– Kärnvapen behöver inte spridas till andra länder för att fylla sitt syfte. De kan avfyras från ubåtar, flyg och skjutas direkt från markbaser, säger han, men understryker att han är emot att kärnvapen används.

Precis som regeringen trycker Hultqvist på att alla aktiviteter som omfattas av DCA-avtalet ska bedrivas med full respekt för Sveriges suveränitet, lagar och förpliktelser.

Även andra länder

Sverigedemokraterna kommer att rösta ja.

– Behovet av att snabbt trygga Sveriges säkerhet är mycket stort, säger SD:s utrikespolitiske talesperson Aron Emilsson i riksdagen.

Han framhåller att det kommer att ta många år innan Sverige på egen hand når upp till en acceptabel försvarsförmåga, och att avtal därför behöver slutas med stater som har faktiska förmågor.

Exakt när USA kan börja placera ut personal och materiel på svenska baser är oklart. Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft ”den dag som regeringen bestämmer”.

Försvarsavtalet mellan USA och Sverige

Sverige ingick avtalet om försvarssamarbete med USA i början av december.

Avtalet är på engelska förkortat till DCA, Defence Cooperation Agreement.

Det ger USA:s militär rätt att använda totalt 17 svenska militärbaser, anläggningar och övningsområden i hela landet.

Platserna är utspridda från Kiruna, Boden och Luleå i norr, till Ronneby och Revingehed i söder.

Där får USA bland annat rätt placera ut militär personal och materiel, och genomföra övningar.

USA har slutit liknande avtal med flera andra länder, bland andra Finland, Norge, Danmark, de baltiska länderna och Polen.

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024