Risk för översvämningar efter skalvet


Efter förra veckans jordbävning i Kina har flera floder dämts upp av nedrasande jordmassor vilket innebär potentiella översvämningskatastrofer för många redan drabbade områden i Sichuan.

Enligt Kinas nya demokratiska parti (CNSP) befinner sig 391 vattenreservoarer i Sichuan i riskzonen för att brista och man befarar nu att omfattande översvämningar kan komma att inträffa.

I länet Chongqing har 129 reservoarer blivit förstörda och i länet Beichuan har vattennivån i dammarna höjts stadigt vilket hotar räddningsarbetare och befolkning längre ner längs floden. Fem uppdämda sjöar har formats utmed Chapingfloden i Beichuanlänet och även där fortsätter vattnet att stiga.

Jordras i länet Qinghsan har blockerat floderna Qinzhu och Hongshi vilket har orsakat en rejäl höjning av vattennivån. Tre relativt stora uppdämda sjöar har formats vid två byar nära Beichuan och vattnet i sjöarna stiger dramatiskt. Om vattnet tränger igenom flodbankerna skulle det innebära nya katastrofer för de redan drabbade människorna i Sichuan.

Översatt och bearbetat från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-18/70795.html