Pekingolympiaden och Gao Zhishengs dom
Advokat Gao Zhisheng med hustrun Gang He och deras tvåårige son Tianyu på en bild tagen innan han blev förföljd, övervakad och gripen. (Foto: Epoch Times)


Kinas antagligen mest välkände och modige advokat, Gao Zhisheng, fälldes nyligen för ”omstörtande verksamhet” och dömdes till fängelse i tre år. Hans fängelsedom uppsköts emellertid fem år och domstolen i Peking drog in hans ”politiska rättigheter” under nästkommande år.

Med tanke på allvaret i denna anklagelse förefaller domen vid första anblicken vara relativt mild, särskilt med tanke på att det sitter 70 individer från demokratirörelsen vid Himmelska fridens torg 1989, 33 tibetaner och 40 internetdemokrati-journalister, bland många andra, i fängelse i Kina idag. Där kommer de att sitta även efter det att de olympiska idrottsmännen lämnat Peking 2008. 

Det har allmänt sett förekommit ett hårdare förtryck av de mänskliga rättigheterna runt om i Kina sedan regeringen med Hu Jintao och Wen Jiabao tog makten år 2003. Detta har slagit hårt mot den lilla minoritet av advokater som varit modiga nog att representera medborgare som haft klagomål mot regeringen och partitjänstemän; klagomål gällande korruption, beslagtagande av jordbruksmark samt en mängd andra missbruk av allmänhetens förtroende.

I Gaos fall kan tre faktorer förklara den till synes milda domen, vilken fastställdes inför lyckta dörrar utan närvaro av den advokat som Gao valt. En rättegång som inte ens Gaos familj informerades om. Domen fastställdes av en partikommitté och tillkännagavs av den sittande ”domaren”.

Internationella påtryckningar 

För det första har det förekommit en anmärkningsvärt stor internationell press och mediebevakning sedan Gao arresterades i mitten av augusti. Många runt om i världen sade att fängslandet av en advokat som påminner om Nelson Mandela eller Mahatma Gandhi skulle innebära en allvarlig negativ påverkan för Pekingspelen. ”Experterna” som sade att effekten skulle bli den motsatta av allmänna internationella påtryckningar för en mild dom bevisades ha fullständigt fel.

För det andra är domen till sin natur klart ämnad att positionera ett damoklessvärd över Gaos huvud under regeringens charmoffensiv inför världen i samband med de olympiska och paraolympiska spelen, vilka har sin början i augusti 2008. Om Gao skulle tala ut mot det fortsatta totalitära vanstyret och ”rovdjurskapitalismen”, kan tjänstemän hävda att han har brutit mot indragandet av hans politiska rättigheter under hans uppskjutna straff och få tyst på honom genom att placera honom i fängelse.

Familjen angripen 

Det spelar ingen större roll för partiledarna att Gaos tillstånd att praktisera juridik annullerades 2005 på grund av att han skrev ett öppet brev till ledarna om behovet av religiös frihet, oberoende domare, demokrati och rättssäkerhet. Det spelar heller ingen roll för dem att hans hustru, Geng He, och hans två barn sedan dess konstant förföljts, trakasserats och terroriserats av statlig säkerhetspersonal, eller att till och med deras 13-åriga dotter Gege nyligen blev slagen av polisen.

Den viktigaste anledning för regimens förefallande försiktighet i detta fall härstammar förmodligen från Gao Zhishengs unika personlighet, vilken håller på att bli alltmer känd utanför Kina. Gao Zhisheng har nyligen blivit fokus för en internationell rörelse som ville nominera honom till Nobels fredspris.

 Gao, 42 år gammal, föddes i norra Kina, i en grotta i en bergssluttning i vilken hans fruktansvärt fattiga familj levde. Han arbetade först som en kringvandrande arbetare och tog vid 15 års ålder arbete i en kolgruva. Därefter gick han med i Folkets frihetsarmé där han träffade sin blivande hustru, han fick påbyggnadsundervisning och blev medlem i kommunistpartiet. Efter fullgjord militärtjänst blev han gatuförsäljare men studerade samtidigt för att bli advokat och var bland den enda procent av de självlärda kandidaterna som tog advokatexamen 1994.

Människornas vän 

Offer för tjänstemannamissbruk radade snart upp sig på Gao Zhishengs kontor och han började mot alla odds vinna fall i Kinas välkänt orättvisa rättssystem. År 2001 utnämnde rättsministeriet honom till en av tio ”hedersadvokater” i en nationell TV-tävling, trots att titeln återkallades när han blev en måltavla för regimen.

Hans försvar av bönder som förlorat sin mark, liksom av kristna, var allvarligt nog, men att göra detsamma för Falun Gong-utövare när regimen hade förbjudit samtliga advokater att ens representera dem var fullständigt oacceptabelt. Gao skrev till David Matas och mig förra sommaren och bjöd in oss till Kina för att undersöka stölderna av vitala organ från samvetsfångar som utövade Falun Gong, men som väntat var utlämnades därefter inga visum av den kinesiska ambassaden i Ottowa och Gao häktades kort därefter.

Gaos tre öppna brev till president Hu och andra, i vilka han protesterar mot en rad missförhållanden, innefattande specifika fall av tortyr och mord, fick till följd att hans advokatbyrå stängdes av regeringen. Bokstavliga intrång gjordes av polisen som snart började följa efter honom och hans familj dag och natt. På ett sätt som är typiskt för Gao offentliggjorde han detaljerna för sin kampanj på sin hemsida, avsade sig partiet och blev senare en öppet uttalat kristen.

Utmärkt bevis 

Domen är med andra ord en orättvis och otillbörlig inskränkning av yttrandefriheten och bör fullständigt hävas, och Gaos rätt att utöva sitt yrke på ett värdigt sätt bör likaså bli återställd. Frågan för det internationella samfundet är huruvida den kinesiska regeringens löfte att förbättra landets mänskliga rättigheter, som gavs för att vinna de Olympiska spelen, har någon substans alls. Behandlingen av Gao och hans familj från nu fram till sommaren 2008 kommer att utgöra ett utmärkt bevis för den Internationella Olympiska Kommittén och andra om huruvida löften från OS-värdlandets regering verkligen genomförs.

David Kilgour är ett före detta statsråd och departementschef i Kanada (Asien- och Stillahavsfrågor). Rapporten om organstölder i Kina skriven av David Matas och David Kilgour finns översatt till 18 språk: organharvestinvestigation.net 

Tidigare artiklar:

Pekingolympiaden och Gao Zhishengs dom

Gao Zhisheng dömd till  3 års fängelse villkorligt

Rights Advocate Calls for International Support of Chinese Attorney Gao

Kinesisk människorättsadvokat anklagad för omstörtande verksamhet  

Polisen bekräftar äntligen för Gao Zhishengs fru att han arresterats  

Gao Zhisheng kan bli fredspristagare  

 


Mest Lästa