Peking utestänger deltagare vid OS
Kinesiska grundskoleelever iscensätter mini-olympiska spelen på ett stadium i Peking den 30 april 2007. Kinas skolväsende ökar sitt arbete som del av förberedelserna inför OS genom att sända material till 400 000 skolor i Kina med information om de olympiska spelen. (Foto: AFP/Goh Chai Hin)


Ministeriet för allmän säkerhet i Kina har utfärdat ett hemligt direktiv om undersökning och avstängning av tusentals personer i olika grupper runt om i världen för att hindra dem från att komma till de olympiska spelen.

De som ska stoppas är bland andra Falun Gong, Dalai Lama, kontrarevolutionärer och handikappade, meddelar Falun Dafa Information Center i New York som tagit del av direktivet.

Direktivet upptar 43 kategorier av icke önskvärda personer eller grupper som måste undersökas och avstängas från OS i Peking 2008. Grupperna innehåller ”nyckelpersoner från ideologiska områden”, ”utländska fientliga krafter”, ”kontrarevolutionärer”, Dalai Lama och alla som kan sättas i samband med honom, medlemmar av ”religiösa enheter som staten inte godkänt” (t ex romersk-katolska), personer som via internet anstiftar missnöje mot kommunistpartiet i Kina och även vissa typer av ”handikappade” personer.

Förbudet gäller även Falun Gong-utövare och ”familjemedlemmar till döda personer” som dödats i ”uppror”, vilket syftar på händelser som massakern på Himmelska fridens torg och Uigur-muslimer i Xinjiangprovinsen, vilka regimen stämplar som ”nationella separatister”. Sist på direktivets lista för undersökning och möjligt förbud finns ”våldsamma terrorister” och medlemmar av ”olagliga organisationer”.

Deltagande idrottsmän, mediapersoner, olympiska spelens anställda, domare, sponsorer, dignitärer och själva Internationella olympiska kommittén och andra, har inte skonats från direktivets order. Dessa grupper måste granskas för att avgöra om de placeras i någon av de 43 kategorierna.


Polisen i Kina tränar upp inför olympiska spelen år 2008 i Peking. Bilden är tagen juli 2006 i Shandongprovinsen som kommer att vara värd för seglingen under de olympiska spelen. (Foto: AFP/China)

Polisen i Kina tränar upp inför olympiska spelen år 2008 i Peking. Bilden är tagen juli 2006 i Shandongprovinsen som kommer att vara värd för seglingen under de olympiska spelen. (Foto: AFP/China)

Ministeriets direktiv sägs ha utfärdats i april under benämningen ”Tillkännagivande om att strikt genomföra undersökning om kandidaters bakgrund för de olympiska spelen och göra utgallring”, har rapporterats cirkulera till varje kinesisk provins och autonom region samt till alla polisstationer och ämbetsverk i kommuner under Centralregeringen. Man ber alla att samarbeta men säger samtidigt att det är av yttersta vikt att direktivet och dithörande aktiviteter hålls hemliga, för att ge sken av ett lugn samtidigt som man håller ett fast grepp om alla aktiviteter.

Informationscentrets talesman Erping Zhang anser att Kina missbrukar rätten att ha de olympiska spelen. Väldigt många personer kommer att inte kunna medverka, arbeta, sponsra eller rapportera om de olympiska spelen. Han ser framför sig ett scenario där man kan befara att telefonen är avlyssnad var man än bor och våra politiska eller religiösa övertygelser granskas innan man kan få tillträde till Peking.

– Kkp förlöjligar den olympiska andan. Direktivet är vidare ytterligare bevis på att Kinas härskare slår mynt av de olympiska spelen för att krossa oliktänkande, speciellt Falun Gong. En växande skara röster har krävt bojkott av OS i Peking med tanke på regimens kränkningar av de mänskliga rättigheterna, sade Erping Zhang i ett pressmeddelande på söndagen.

Vissa Kina-observatörer har liknat Pekings olympiska ansträngningar med Nazityskland i samband med 1936 års olympiska spel i Berlin – ibland benämnd Naziolympiaden. Tyskland utnyttjade OS för att visa upp ett sken av ett fridfullt och tolerant Tyskland och bländade många utländska åskådare och journalister.

– Kinas regim använder de olympiska spelen för att legitimera förtryck, sade Zhang.

Falun Dafa Information Center uppmanar också den internationella olympiska kommittén att grundligt undersöka saken och vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla de olympiska spelens anda och värna om mänskliga rättigheter.

Informationscentret kommer att hålla relaterade utdrag från direktivets originaldokument tillgängliga på kinesiska och även en översättning till engelska.

Källor:

http://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=9490
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/5/25/86066.html