Över 10 miljoner gjorde det kinesiska högskoleprovet
I maj 2008, efter att en gymnasieskola i Sichuanprovinsen förstörts av jordbävningen, använder studenter ett läkemedelföretags lagerlokal som ett tillfälligt klassrum för att förbereda sig för inträdesprovet till högskolan. (Foto: China Photos/Getty Images)


Standardiserade inträdesprov till högskolan hölls över hela Kina den 7 och 8 juni. Uppskattningsvis 10,2 miljoner gymnasieelever deltog vid nästan 60 000 provplatser.

Det kinesiska utbildningsministeriet publicerade ”fem förbud” bara en dag före proven, där man förbjöd nuvarande högskolestudenter att registrera sig för proven, fusk genom elektroniska hjälpmedel, fusk genom samarbete, användandet av ersättare för att göra provet samt att använda falska identitetshandlingar för att komma in i provlokalerna. Samtidigt påminde man studenterna att ta med sina identitetshandlingar, se till att äta ordentligt och tala om för de ansvariga om man började må dåligt under provet.

Tidigare år har somliga postat inofficiella svar på provfrågor på internet efter den första provdagen. Vissa studenter ville gärna få reda på hur de klarat sig, och ibland påverkade deras oro den andra dagens prov. Beijing Exam News rådde studenterna att inte kolla sina svar mot de som lagts ut på nätet, utan i stället fokusera på nästa dags prov.

China News Net rådde även studenterna att vila ut ordentligt innan proven och rekommenderade speciella recept på mat inför proven, framtagna av experter för att se till att hålla studenterna vid god hälsa.

I en artikel rådde man även föräldrarna att vara försiktiga med vad de säger. Om en förälder exempelvis säger ”även om du misslyckas så blir vi inte besvikna, du kan försöka igen nästa år”, kan det, i stället för att göra barnet mindre stressat, få det att tro att föräldrarna inte har förtroende för dess förmåga. Andra kanske säger ”kämpa på bara, efter att du är klar med proven kan vi alla slappna av”, vilket kan få barnet att känna att föräldrarna känner sig tyngda.

Provlokalerna videobevakas dygnet runt den 1 juni för att förhindra att folk tar sig in för att försöka fuska.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18058/