OS - dehumanisering och organstölder
Demonstration av organstölder från Falun Gong-utövare i Kina, under en manifestation i Kanada. (Foto: Noé Chartier/The Epoch Times)


När Peking 2001 tilldelades 2008 års OS, lovade Kina att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i landet. Många kineser blev glada över att landet fick OS, men inte alla.

En av de mest barbariska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i vår tid har avslöjats: Samvetsfångar – kinesiska människor – har använts som levande organbanker och deras organ har skördats för transplantation. De har slaktats som djur.

Först 2006 fick världen veta om dessa brott efter att vittnen flytt från Kina för att berätta om dem. En läkarhustru riskerade sitt liv tidigt år 2006 då hon öppet talade om att hennes man – en kirurg i Kina – hade opererat bort hornhinnor från 2 000 Falun Gong-utövare. En journalist riskerade också sitt liv för att rapportera om hur Falun Gong-utövare suttit fängslade nära ett sjukhus där de kvarhölls tills dess att de kunde användas för organskörden.

På detta följde en undersökande rapport skriven av David Kilgour, före detta statssekreterare i Kanada för Asien- och Stillahavsområdet och David Matas, internationell människorättsadvokat. Rapporten uppskattade att över 40 000 utövare av Falun Gong hade dödats för sina organ sedan 2001.

Kilgour och Matas spelade in telefonsamtal med kirurger i många kinesiska sjukhus med chockerande resultat.

Utdraget från ett av samtalen i maj 2006 låter som en shoppingrunda i ett köpcenter:

Fråga: Har ni organ från Falun Gong-utövare?

Svar: Ja.

Fråga: Var det från friska Falun Gong-utövare?

Svar: Stämmer. Vi väljer de som är bra … det är väldigt lätt att få tag i dem.

Många Falun Gong-utövare som överlevt vistelsen i arbetsläger, där de utsatts för tortyr och hjärntvätt, har rapporterat att de systematiskt blivit blodtestade. Vanligtvis är hälsan hos fångar i arbetsläger inte av något intresse för personalen.

Blodtester är kostsamt. Vem betalar för dem? Hur finansieras de? En transplantation betalar investeringen. På kinesiska sjukhus hemsidor kan man hitta erbjudanden om exempelvis njurtransplantation för 60 000 USD.

Jennifer Zeng berättar i sin bok ”Witnessing History” om hur hon blivit medicinskt undersökt i ett läger som ligger en bit utanför den olympiska huvudarenan i Peking.

Kilgour och Matas menar att organskörden endast är möjlig på grund av den kinesiska regimens systematiska avhumanisering av Falun Gong-utövare.

Så fort det kinesiska kommunistpartiet (KKP) bannlyser en viss grupp av människor, såsom akademiker eller markägare under Kulturrevolutionen, eller studenter som demonstrerade för demokrati 1989, förlorar dessa människor det grundläggande värdet hos en mänsklig varelse. De förlorar till och med rätten att leva och kan behandlas som naturtillgångar, som djur – eller ännu värre.

Livet hos en sådan individ räknas som ingenting. En militärläkare, liksom vilken annan militärpersonal som helst i Kina är tränad för att utföra order från sin överordnade och kommer inte att tveka att ta ut organ från den typen av ”klassfiender” om han ombeds göra det.

Organskörd är det mest brutala resultatet av marginaliseringen och dehumaniseringen som fallit över Falun Gong-utövare. OS visar ett annat exempel.

I november 2007 sade chefen för Pekings olympiska mediecenter, Li Zhanjun, i en intervju med AP, att Falun Gong-utövare var uteslutna från 2008 års OS.

De olympiska stadgarna förbjuder diskriminering på alla olympiska platser, men KKP:s hat mot Falun Gong är så starkt att den kinesiska regimen inte kan följa stadgarna.

Om denna avhumanisering fortsätter, kan dödandet för organ också fortsätta – och kan komma att fortsätta även under och efter OS.

Många röster upprepar att OS och politik ska separeras. Grundläggande mänskliga rättigheter är inget som politik har monopol på; de är inneboende hos vår mänsklighet. Endast kommunistkina har som mål att göra OS, vilket förut var en fridfull samling av alla människor i världen, till ett evenemang som förnekar allas vår humanitet.

Dr. Torsten Trey är chef för Doctors Against Forced Organ Harvesting (https://www.dafoh.org/).


Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-24/69668.html