Öppna data banar väg i franska regionen Île-de-France
Skärmdump från webbplatsen Opendata.hauts-de-seine.net


För noviser representerar termen "öppna data” (Open Data) digital information som är fritt tillgänglig. Den överförs via olika licenser som garanterar att vem som helst kan använda dem.

Open Knowledge Foundations definition av öppna data är: "Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera dessa, med som största motprestation att ange källa eller krav på att dela data på samma sätt."

Numera förlitar sig kommuner, företag och offentliga tjänster mer och mer på öppna data i sin infrastruktur. Den franska regeringen har också investerat stort i "samarbetsprojekt som ska omvandla områden" genom att använda lättåtkomliga datakällor. I nästan hälften av Frankrikes regioner, inklusive Île-de-France, ökar initiativen snabbt.

Ökning av "öppna data" i det franska digitala landskapet

Under 2009 när öppna data var föremål för ett stort intresse runt om i världen via internet, blev de franska myndigheterna också intresserade genom medborgarkampanjer som till exempel Libertic eller Open Street Map France.  Enligt Claire Gallon, värd för organisationen Libertic, utvecklas användning av öppna data i Frankrike väl.

– På mindre än tre år har det skett en bra utveckling i offentliga aktörers sätt att ta sig an frågan, sade hon.

För att garantera säkerheten vid användningen av öppna data måste dessa data finnas inom en rättslig ram som strikt kontrollerar beviljandet av öppna licenser. Arbetet med öppna data måste vara öppet och tillgängligt för alla. De enda restriktioner som finns för transparens rör affärshemligheter, privatliv och nationell säkerhet.

Idag representerar emellertid öppna data en medborgerlig och ekonomisk möjlighet då den, enligt dess anhängare, kommer att "stärka sociala band och utveckla ekonomiska initiativ".

Grand Paris Express, "första tunnelbanan med 100-procentigt öppna data"

Bland de företag som drar nytta av öppna data tycks det franska nationella järnvägsbolaget SNCF och kollektivtrafikföretaget RATP i Paris vara mest intresserade. SNCF planerar till exempel att inom en snar framtid ge resenärerna beräkning av tågflödet på stationerna, och kalkylerna kommer att baseras på öppna data. Ett liknande exempel med "100-procentigt öppna data" blir den första automatiska tunnelbanan som ska gå genom Grand Paris Express, enligt dess designer.

Philippe Yvin, chef för Société du Grand Paris (SGP), förklarade: "Grand Paris Express kommer att bli en stor digital transportkanal som ska serva 153 städer och 160 000 företag i närheten. … Investerarna vet att de kommer att gynnas av den mest avancerade och öppna digitala infrastrukturen".

Öppnandet av öppen data i departementet Hauts de Seine

I juni förra året publicerade rådsförsamlingen för Hauts de Seines län, under ledning av Patrick Devedjian, ny information på webbplatsen Opendata.hauts-de-seine.net. Denna webbplats som är tillgänglig för alla är faktiskt värd för 48 nya dataset av totalt 108 set.

Målet med verksamheten är att "främja en anda av förverkligande samtidigt som man bevarar nödvändig flexibilitet vilket krävs för att säkerställa ett verkligt samarbete mellan alla aktörer". Denna plattform är öppen för alla utbyten och diskussioner mellan webbanvändare.

Informationen är i huvudsak inriktade på yrkesutövare, formgivare eller nya mobila applikationsutvecklare, journalister och forskare. Man kan till exempel hitta sektorindelade kartor över skolor, lokala florainventeringar, topografiska planer över parker och trädgårdar … Enligt rådsförsamlingen kan denna bas ligga till grund för att skapa hälsostigar i mobiltelefonappar.

Översatt från franska