Omvärdering av Mao inom kinesiska kommunistpartiet kan hota dess makt
Synen på Mao behöver revideras, anses även inom det kinesiska kommunistpartiet, men den så kallade "stabiliteten" hämmar dem att göra upp med historien. (Foto: AFP)


I år har det varit fokus på Mao Zedong, bland annat på grund av 30-årsdagen av hans död, och i svenska medier har man uppmärksammat Mao på olika sätt, bland annat med en dokumentärserie. Även den nyligen utgivna boken "Mao-The Unknown Story" av Jung Chang har bidragit till debatten. Nyligen publicerade den Hongkongbaserade politiska tidskriften Chengming, känd för sina kontakter med kommunistpartiet, en artikel om hur vissa fraktioner inom kommunistpartiet kräver att man gör upp med bilden av Mao.

I artikeln i Chengming står att läsa hur man i Kina nyligen ställde in minneskonferenser och forum i samband med årsdagen, med otydliga eller inga orsaker angivna. Orsaken, enligt artikeln, är att en yngre, men mäktig, falang inom partiet nyligen pressat president Hu Jintao i frågan om att omvärdera den roll Mao spelat i Kinas historia.

Det handlar om att många olika grupper inom partiet nu anser att det är dags att göra en hållbar omvärdering av Mao, till skillnad från den klassiska ”70 procent rätt och 30 procent misstag” som antogs av partiet för 25 år sedan. Hu själv ska i ett möte med äldre partimedlemmar och de yngre, så kallat demokratiska partimedlemmarna (en falang inom kommunistpartiet, ej att förväxla med verkliga demokratiaktivister) ha sagt att man redan då, 1981, hade en gemensam förståelse av att denna bild inte skulle kunna kvarstå, men att man för den av kommunistregimen så vanligen åberopade ”stabilitetens” skull inte kunde vara för radikal i omvärderingen av Mao och partiets historia efter så pass kort tid.

Redan året därpå och återigen 1985 väcktes frågan igen, och många såg 70-30-doktrinen som ohållbar. Men dåvarande ledaren Deng Xiaoping menade att man borde ta det lugnt och lämna det till framtiden att omvärdera Maos arv.

Nu har frågan återigen väckts, och medan Deng menade att man borde ta det lugnt, bland annat därför att så många med direkta kopplingar till Mao fortfarande levde, så menar somliga kritiker inom partiet idag att det är just därför det är viktigt att man, innan alla dessa har dött, gör upp med Mao på ett mer tillfredsställande och hållbart sätt. Många partimedlemmar som dött har också skrivit i sina testamenten att man önskar att partiet omvärderar Mao, enligt Hu Jintao.

Problemet även idag, anses vara den så kallade stabiliteten. När konflikter inom partiet, olika skandaler och sociala problem ökar i Kina, och kraven på demokrati som slogs ned 1989 återigen växer sig starka, tillsammans med den växande rörelsen för utträde ur partiet, anser man inte förhållandena vara de rätta för att gräva i partiets historia på ett sätt som kan öka splittringar eller ge verkliga demokratiska krafter vatten på sin kvarn. Artikeln sammanfattar med att säga att omvärderingen av Mao blivit en börda för kommunistregimens ledning.

Det återstår att se vilken väg Hu Jintao och den nuvarande centralkommittén väljer. Risken tycks uppenbar, från ett västligt perspektiv, att om man öppnar för en mer rättvisande bild av Mao, kommer det att sätta igång vad Hu själv kallade ett ”politiskt jordskalv” som kan få som konsekvens att hela den falska historiebild som kommunistregimen skapat, liksom den verkliga situationen i Kina idag kan utsättas för angrepp, något som i förlängningen skulle kunna leda till partiets fall.

Källa: Chengming Magazine och Epoch Times.