Oljehot mot Antarktis efter brand
En brand bröt ut på ett japanskt valfångstfartyg Nisshin-Maru i Antarktis den 15 Februari 2007. En av besättningsmännen saknades vid upptäckten. Det finns ingen misstanke om sabotage från miljörättsaktivister. (Foto: AFP / The Institute of Cetacean Research (ICR)


Antarktis hotas av en miljökatastrof efter en brand på ett japanskt valfångstfartyg, varnar myndigheterna i Nya Zeeland.

Efter branden drev fartyget cirka 175 kilometer utanför Cape Adare, världens största häckningsplats för pingviner, med runt 250 000 pingvinpar. Myndigheterna i Nya Zeeland befarar att oljeutsläpp skulle kunna nå kusten.

-Det är långt från kusten, men strömmarna går åt det hållet. Vi är mycket bekymrade över vad som kan hända, sade Lou Sanson vid Nya Zeelands Antarktismyndighet.

Nya Zeelands miljöminister Chris Carter sade att fartyget Nisshin Maru, flaggskeppet i den japanska valfångstflottan, hade 500 000 liter tjockolja och 800 000 liter eldningsolja ombord. Fartyget har börjat få slagsida efter allt vatten som pumpats ombord under släckningsarbetet, men ännu har ingen olja börjat läcka ut och det finns ingen omedelbar risk för att fartyget skulle sjunka, sade Carter till nyzeeländsk radio.

Enligt japanska myndigheter bröt branden ut under däck, där de fångade valarna styckas och bereds. Merparten av den 148 man starka besättningen evakuerades till tre andra fartyg i den japanska valfångstflottan, sade Hideki Moronuki vid Japans fiskerimyndighet.

Ett 30-tal man stannade kvar ombord för att bekämpa branden.

Tolv timmar efter det att Nya Zeeland tagit emot den första nödsignalen från det brinnande fartyget saknades fortfarande en besättningsman.

Steve Corbett vid Nya Zeelands marinmyndighet sade att hans myndighet haft ständig kontakt med fartygets kapten och att man höll beredskap för att skicka hjälp. Elden rapporterades vara under kontroll, men fartygets motorer är utslagna.

Orsaken till branden var oklar och Corbett kunde inte bekräfta rapporter om en explosion ombord på Nisshin Maru. De miljöaktivister som finns i området för att protestera mot den japanska valfångsten är inte inblandade, försäkrade Corbett. De befann sig minst tre dagars segling från Nisshin Maru.

Miljöaktivisten Paul Watson från gruppen Sea Shepherd sade att hans fartyg Farley Mowat befann sig över tusen kilometer från Nisshin Maru, medan närmaste Greenpeacefartyg fanns 700 kilometer från japanerna. Watson hävdade att Nisshin Maru drabbats av flera tidigare bränder.