Ockelbosjukan kan ha slagit till i Västerbotten
Fåglar är den sannolika reservoaren av Ockelboviruset. Viruset förs över från fåglar till myggor som i sin tur sprider den vidare till människan. På bilden ser vi en närbild av Aedes- myggan. (Foto: Johan Ordonez/AFP)


I Västerbotten misstänks sex till sju personer ha drabbats av Ockelbosjuka. En ovanlig sjukdom som kan orsaka ledbesvär och som sprids via myggor.

Det är bland annat från Lövångersområdet, men även från andra delar av Norrlandskusten som det rapporterats om misstänkta fall av Ockelbosjukan, skriver tidningen Norran.

Virussmittan förs över från fåglar till myggor som sedan sprider den vidare till människan.

Viruslaboratoriet i Umeå har sedan ett par veckor fått in misstänkta prover.

Men det är först om några veckor när personerna hunnit utveckla antikroppar mot viruset, som läkarna med säkerhet kan konstatera att det rör sig om Ockelbosjukan.

Sjukdomen som visar sig som ledsmärtor och feber är ovanlig i norra Sverige.

– Stämmer det att det är Ockelbosjukan så är det lite anmärkningsvärt, säger Urban Kumlin, överläkare vid klinisk mikrobiologi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå till Norran.

Enligt Urban Kumlin är viruset vanligare i norra Finland och södra Norrland, där det förekommer utbrott  av Ockelbosjukan ibland.

Sjukdomen läker av sig själv men kan ge kvarvarande ledbesvär under flera år.

Fakta om Ockelbosjukan

Ockelbovirus, ett så kallat arbovirus (virus som sprids via insekter), är en variant av så kallat sindbisvirus, som på andra håll av världen kan orsaka en sjukdom som liknar Ockelbosjukan.

Fåglar är den sannolika reservoaren av viruset. Människan smittas via bett av infekterade myggor av släktena Aedes och Culiseta. Sjukdomen smittar inte från person till person.

Inkubationstiden är kort, ofta anges den vara tolv till 36 timmar.

Källa: Smittskyddsinstitutet.