Ny studie: Kan mediterandes positiva tankar påverka hur andra människor mår?

Kan tankar som du sänder ut när du mediterar påverka andra människor? Det ska undersökas i en ny studie. (Foto: AGS Andrew/iStock)


I en ny vetenskaplig studie försöker man utröna om bara ren mänsklig intention, utsänd av mediterande människor, kan ha positiva effekter på andra människor. Det kan låta som hokuspokus, men det har i själva verket genomförts en hel del forskning på det här området – och med positiva resultat.

Att tala om att tankar kunde påverka ens hälsa var länge något som förlöjligades. Sedan upptäcktes placeboeffekten, och nu är det allmänt accepterat att det finns en koppling.

Och när Guglielmo Marconi utvecklade radiokommunikation över långa avstånd kring förra sekelskiftet var han tvungen att jobba hårt för att bevisa för folk att det verkligen fungerade. När han sade att han kunde sända sin röst genom luften många kilometer trodde folk att han ljög. Till och med när han demonstrerade det anklagades han för lurendrejeri, och för att bara ha gömt kablarna.

Det här är två exempel på framsteg inom vetenskapen som till en början sågs som hokuspokus som den före detta riskkapitalisten Jason Yotopoulos, som grundade Merraki-institutet använder för att ge en bakgrund till en studie som han är med och sponsrar.

Studien undersöker både sinnets kraft att påverka människans hälsa och långdistanskommunikation. Den går ut på att personer med lång erfarenhet av meditation riktar positiva intentioner mot människor som befinner sig långt ifrån dem. Effekten på de sistnämnda observeras, mäts och studeras.

Nytänkande fysiker

Fysikern och före detta Stanfordprofessorn William Tiller, som leder studien, har ägnat årtionden åt att forska på just mänsklig intention. Han samarbetar i den här studien med psykoterapeuten Gabriele Hilberg och Paul Mills, professor i beteendemedicin vid UC San Diego.

”Flera studier under de senaste årtiondena har också visat att någons hälsa kan förbättras bara genom mänsklig intention, till exempel om man ber för den personen.”

Under 18 månader kommer de mediterande personerna att fokusera positiva intentioner på deltagarna i studien, som är utspridda över hela världen. En kontrollgrupp, bestående av hälften av deltagarna, kommer inte att få några intentioner riktade mot sig under de första sex månaderna. Det här är för att försäkra om att det inte är placeboeffekt man ser. Baserat på tidigare experiment på området förväntar man sig bland annat positiva effekter på deltagarnas allmänna välbefinnande.

En annan av sponsorerna bakom projektet är den kände författaren, läkaren och New Age-profilen Deepak Chopra. Han skriver i sin inbjudan till deltagande i studien att ”mekanismerna bakom denna subtila energi är inte fullständigt förstådda än, men det verkar i grunden vara en icke-lokal resonant energiprocess, som kan katalysera förändringar på flera olika nivåer av din varelse.”

Subtila energier definieras av William Tiller som ”alla de [energier] bortom de som är aktiva via de fyra fundamentala krafterna i dagens ortodoxa fysik”. Gabriele Hilberg förklarade att österländska traditioner länge har talat om koncept som qi och prana, och att detta också kan anses vara ”subtil energi”.

Men Tiller har i sin egen fysik försökt föra in dessa koncept i vår tid, och uttrycka dem i moderna termer.


Foto: KieferPix/Shutterstock

Ändrade pH-värdet i vatten med tankar

Tillers tidigare experiment har exempelvis visat att mänsklig intention kan få en fluglarv att växa 30 procent snabbare, och dessutom ändra pH-värdet i vatten med en enhet.

Jason Yotopoulos betonade det här experimentets betydelse:

– Skulle vi ändra vårt blods pH med en enhet så skulle vi dö, sade han.

Tiller har en teori som går ut på att en sorts ännu icke beskriven partikel, som han kallar deltron, skulle kunna existera i utrymmet mellan molekyler och atomer. Vi kan inte uppfatta deltronerna med våra vanliga mätverktyg, men de aktiveras av mänskliga intentioner, och kan sedan påverka saker som vi kan mäta (såsom pH).

Flera studier under de senaste årtiondena har också visat att någons hälsa kan förbättras bara genom mänsklig intention, till exempel om man ber för den personen. Leanne Roberts på University of Oxford genomförde år 2007 en metanalys, alltså en genomgång av många andra studier i det här ämnet. Hon kom fram till att oddsen för att den förbättrade hälsan faktiskt kom från förbönen, och inte var en slump, var bättre än 100 000 mot 1. Hon sammanfattade med att ”bevisen som hittills presenterats är tillräckligt intressanta för att stödja vidare forskning”.

”Teknologiskt förstärkt bön”

I den här nya studien kommer den avsikt som sänds ut att vara i form av en ”icke-konfessionell, teknologiskt förstärkt bön”. Teknologin i fråga är en så kallad ”intention host device”, en apparat som Tiller skapat.

”Studien man nu genomför har hittills 200 deltagare, och man vill rekrytera något hundratal till under de kommande månaderna. ”

Tiller har tidigare använt liknande apparater för mer konventionella studier av laser, men testade att använda den för att ”lagra avsikt” när han gjorde sina pH-experiment. Han märkte då att när någon mättade den med avsikt så hade den samma effekt som en person som sände ut en riktad avsikt.

Tiller medger att han inte förstår hur den fungerar, men säger att hans resultat visar att den har en effekt. Andra apparater som han prövade med hade inte den här effekten.

Även andra forskare har använt sig av Tillers apparat, som till exempel Dean Radin, chefsforskare på Institute of Noetic Sciences, som genomförde en placebokontrollerad dubbelblind studie som kom fram till att choklad som exponerats för ”goda avsikter” förbättrade humöret avsevärt jämfört med choklad som inte exponerats. Den har även testats med positivt resultat i försök för att förbättra välmåendet hos personer med ångest och depression.

Fyra hälsofrämjande effekter av meditation

Tiller själv har använt den på autistiska barn, och han skriver i sin vitbok, som finns på hans hemsida, att oddsen mot att de här barnen skulle ha upplevt de förbättringar som skedde är 1 mot 10 000.

Studien man nu genomför har hittills 200 deltagare, och man vill rekrytera något hundratal till under de kommande månaderna. Den genomförs genom ett slags crowdfunding-system där deltagarna som ska ta emot de positiva avsikterna själva betalar motsvarande knappt 300 kronor i månaden för att stödja programmet.

Studien är godkänd av en så kallat Institutional Review Board, vilket är den instans som godkänner, övervakar och ser över studier inom biomedicin och beteendeforskning i USA. Den som vill veta mer om studien kan läsa om den på dess hemsida (engelska).