Missnöjda arbetare tros ligga bakom förgiftad dumpling
Tianyangs grönsaks- och fläskdumpling säljs i japanska stormarknader. (Foto: AFP)


Det har kommit nya uppgifter om den förgiftade kinesiska dumpling som sålts i Japan, vilket ET har rapporterat om. Enligt en undersökning som kinesisk specialpolis genomförde i staden Shijiazhuang i Hebeiprovinsen, var det arbetare i Kinas Tianyang Food Processing Factory som avsiktligt förgiftat maten. De anklagade lär ha varit missnöjda med företagets löner och förmåner.

Enligt Hongkongtidningen Singtao Daily tillkännagavs resultaten av den kinesisk-japanska undersökningen på lördagen. Den förgiftade dumplingen befanns ha en halt av ett organiskt bekämpningsmedel mot insekter som avsevärt översteg gränsvärdena. Det hade hittats hål i många av förpackningarna, vilket stärkte misstankarna om att de var avsiktligt förgiftade.

Den förgiftade dumplingen visade sig ha blivit tillverkad den 3 juni, en lördag, den 1 oktober, en nationell helgdag i Kina samt den 20 oktober, en vardag. Fabriken är normalt inte i drift på helgdagar. Om den ändå skulle vara det är personalstyrkan och produktionskapaciteten halverad.

Ett speciellt undersökningsteam beslagtog fabrikens närvarobok. Undersökningen har efter det fortsatt och vissa fabriksarbetare och förpackningshanterare har hållits häktade sedan slutet av förra månaden.

Tjänstemän i Shijiazhuang har sagt att man måste gå till botten med undersökningen, eftersom Kinas ledare Hu Jintao ska besöka Japan i vår.

Efter undersökningen påpekade tjänstemän att motivet bakom brottet verkar vara låg moral till följd av arbetares missnöje med dåliga löner och förmåner, snarare än antijapanska känslor vilket misstänkts tidigare.

De antydde också att händelsen skulle kunna utvecklas till ett diplomatiskt ärende mellan Japan och Kina. Regeringstjänstemän i Shijiazhuang uppges vara utsatta för stor press från Peking.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-2-16/66044.html