Med Clas Svahn till ”Det okända”
Clas Svahn. Ufoexpert och utforskare av det okända.


Alla har vi vårt eget sätt att förhålla oss till det vi kallar för det övernaturliga. Fenomen, syner och upplevelser som inte låter sig förklaras på ett naturligt sätt är något som många människor stött på någon gång i livet. En person som vigt sitt liv åt att utforska övernaturliga fenomen är författaren Clas Svahn. I hans bok ”Det okända” får vi ta del av många människors högst personliga berättelser om sina övernaturliga upplevelser. 

Det kanske inte är alla förunnat att ha fått uppleva något extraordinärt i sitt annars så vardagliga och ganska enahanda liv men ibland så kan det gnistra till, en oförklarlig upplevelse vänder upp och ner på vår tillvaro och plötsligt så ter sig verkligheten inte lika förutsägbar som den brukade vara. Jag säger förunnat, men det kan också vara en oangenäm och lite skrämmande upplevelse.

Författaren, journalisten och ufoexperten Clas Svahn har sedan barndomen intresserat sig för det övernaturliga och vid 16-års ålder började han resa runt och fråga ut människor om sina oförklarliga upplevelser. Sina erfarenheter och annat mycket omfattande underlag har han samlat i ett tjugotal böcker, varav åtta som han skrivit själv. 

Clas Svahn förklarar för mig att han inte vill odla några myter, utan i stället beskriva, undersöka och dokumentera det människor berättar. Det är noggrann research och omsorgsfullt återgivna berättelser som bjuds läsaren. 

Vittneshistorierna fångar omedelbart mitt intresse. Med en respektfull och ödmjuk hållning låter Svahn få personerna berätta sina historier. De är rörande och självutlämnande och det har säkert inte varit så lätt för den utfrågade att återge sina fantastiska berättelser. Hur osannolika upplevelserna än kan verka så låter Clas Svahn den berättande personen få komma till tals och få avbörda sig sina minnen.

En av bokens berättare som jag blev fascinerad av var Raymond som bodde i en by som heter Aneby i Småland. Hans liv präglades starkt av minnena från besök av utomjordingar. De besökande varelserna låter Raymond förstå att den planet de kommer från snart kommer att sprängas.

”Varelsernas hemplanet var ett teknologiskt helvete. Barn producerades i fabriker och på bilder som Raymond fick se var allt sterilt. Glas och stål överallt. Maten åts genom piller och ingen behövde arbeta.”

Utomjordingarna överlämnade enligt Raymond mikrofilmer, bilder och annat material från sin dömda planet som skulle överlämnas till FN och om inte FN tog emot materialet skulle det lämnas till det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon. Tyvärr tog Raymond med sig sina hemligheter i graven när han avled några år senare.

Ett kapitel tar upp vittnesbörd om varsel. Det får mig att minas min barndomskamrat Lena som bodde granne med mig. Hennes mamma brukade höra hur Lenas pappa kom hem från sitt arbete på eftermiddagen. Han gick alltid källarvägen och hans steg hördes i källartrappan när han gick upp för att hälsa på sin familj. Det var bara det att Lenas mamma hörde allt hända en stund innan han verkligen kom. Det verkade vara helt naturligt för henne minns jag.

Spökhus har också fått sin rättmätiga plats i boken. Slott och herrgårdar verkar ha den egenheten att de ofta inhyser en del osaliga varelser som visar sig för människorna när de känner för det. Faktiskt har sådana platser stor attraktionskraft på människor idag. Besökare kommer gärna för att få chansen att få möta ett spöke.

Clas Svahn är också ufoexpert. Sedan 1991 är han ordförande i organisationen UFO-Sverige så har han mångårig erfarenhet av att undersöka och dokumentera information om rapporter om ufon från allmänheten. Organisationen har tät kontakt med andra länder och idag har Sverige det största ufoarkivet i världen. Minst två timmar dagligen lägger Clas ner på detta arbete. Så vad han inte vet om ufo är väl knappast värt att veta. Naturligtvis finns det spännande läsning om ufo i ”Det okända”.

Om ämnet ufo säger Clas:

”Ska vi finna svaret på ufo-gåtan gäller det att våga stå för en tredje vägens ufologi. Inte skeptiskt förnekande men inte heller okritiskt troende. UFO-Sverige av i dag har valt denna väg och det känns skönt att veta att det åter är tillåtet att använda sunt förnuft och eget tänkande också när det gäller ufo. Måtte det så förbli.”

Författaren ser ett växande intresse för det övernaturliga hos människor idag och möter mindre skepsis och misstro nu än tidigare. Det verkar vara något som ligger i tiden och hänger kanske ihop med att människor söker svar på andliga frågor och Clas håller med om att det han arbetar med tangerar att röra även det andliga och trosfrågor.

Det okända kommer med stor sannolikhet att bli mer känt för många läsare. En uppföljare till boken ”Det okända” är nu på väg ut på bokmarknaden som heter ”Berättelser om det okända” och även en tredje del ”Möten med det okända” är planerad att komma ut nästa år berättar Clas. 

Mer tror Clas själv på det övernaturliga? Svaret ger han i boken.
”Svaret är att jag inte ser mig som en troende utan som en undersökare av det okända”.
Vi får väl nöja oss med det svaret och se fram emot nästa bok.