loadingMunkar är en vanlig källa till transfetter.  (Foto: John Mottern/AFP)
Munkar är en vanlig källa till transfetter. (Foto: John Mottern/AFP)
Hälsa & Livsstil

Matindustrin och transfetter

John Briffa M.D. för Epoch Times

Sunt förnuft säger oss att fetter man finner naturligt i den mat som vi har ätit i hundratusentals år troligtvis inte är hälsoskadliga.

Till exempel har det visat sig att mättat fett (tillhörande den ursprungliga maten, om man kan tala om något sådant) inte alls orsakar hjärtstillestånd så som det varnats för i flera årtionden. En del naturligt förekommande fetter så som omega-3 och enkelomättade fetter verkar ha egenskaper som främjar hälsan.

En sorts fetter som jag rekommenderar folk att undvika är industriellt producerade transfettsyror, en biprodukt av delvis härdade fetter.

Dessa fetter är okända i naturen och vi har bara ätit dem sedan man började processa vegetabiliska oljor. Härdningen av fetter gör att vegetabiliska oljor, så som solros- och safflorfröolja kan bli fasta i rumstemperatur, vilket är kritiskt i produktionen av fasta fetter som margarin. Den andra fördelen med härdningen är att den gör fettet mindre benäget att härskna vilket förlänger hållbarhetstiden.

De fleromättade fetterna som är råmaterial för industriellt producerade, delvis härdade fetter och transfetter, är trasslade och till och med spiralformade. Den här fysiska formen av fetter kallas ”cis”-konfiguration. Processningen av de här fetterna ger inte bara ett tillägg av väte utan kan också orsaka en uträtning av cis-fetterna, vilket då kallas transkonfiguration.

Som väntat pekar forskning på en mängd olika oönskade hälsoeffekter som kan orsakas av industriellt producerade transfetter.

Transfetter har kopplats till skadliga effekter på hjärtat. Till exempel såg man i en studie i augustinumret år 2000 i tidningen European Journal of Clinical Nutrition att människor som hade haft en hjärtattack hade betydligt högre nivåer av transfetter i kroppen jämfört med friska människor.

De som hade störst koncentration transfetter hade i genomsnitt mer än 2, 5 gånger högre sannolikhet att få en hjärtattack än de med de lägsta nivåerna.

Andra studier stödjer också tanken att transfetter är dåligt för hjärtat. Tre av fyra studier som under en tid undersökte den här möjliga kopplingen, upptäckte att om bara två procent av de totala kalorierna kommer från transfetter ökar risken att få en hjärtattack från 28 till 93 procent.

Dessa slutsatser publicerades redan i juli 1996 av Harvard Medical School i tidskriften British Medical Journal, i november 1997 och i tidskriften New England Journal of Medicine samt en holländsk studie som finns i tidningen Lancet, mars 2001.

Transfetter verkar kunna försämra insulinfunktionen, vilket borde öka risken att utveckla typ 2-diabetes. Detta kunde verifieras i studier som publicerades i maj 1997 i tidskriften Diabetes Care och i januari 1999 i tidningen Metabolism.

Annan forskning, som publicerats i juni-numret 2001 i American Journal of Clinical Nutrition kom fram till att ett högre intag av transfetter hos kvinnor är kopplat till en ökad risk att få diabetes.

Mat- och näringsrådet i USA publicerade 2002 en rapport om effekterna av transfetter på hälsan, och där står rekommendationer angående säkra intagsnivåer. I summeringen föreslår författarna att ”en övre intagsnivå på noll kan tolereras”.

Slutsatsen är, som förväntad utifrån teorin, att industriellt producerade transfetter är mycket ohälsosamt.

John Briffa är läkare, författare och hälsoskribent i London, med intresse av kosthållning och naturmedicin.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38485/

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMunkar är en vanlig källa till transfetter.  (Foto: John Mottern/AFP)
Munkar är en vanlig källa till transfetter. (Foto: John Mottern/AFP)
Hälsa & Livsstil

Matindustrin och transfetter

John Briffa M.D. för Epoch Times

Sunt förnuft säger oss att fetter man finner naturligt i den mat som vi har ätit i hundratusentals år troligtvis inte är hälsoskadliga.

Till exempel har det visat sig att mättat fett (tillhörande den ursprungliga maten, om man kan tala om något sådant) inte alls orsakar hjärtstillestånd så som det varnats för i flera årtionden. En del naturligt förekommande fetter så som omega-3 och enkelomättade fetter verkar ha egenskaper som främjar hälsan.

En sorts fetter som jag rekommenderar folk att undvika är industriellt producerade transfettsyror, en biprodukt av delvis härdade fetter.

Dessa fetter är okända i naturen och vi har bara ätit dem sedan man började processa vegetabiliska oljor. Härdningen av fetter gör att vegetabiliska oljor, så som solros- och safflorfröolja kan bli fasta i rumstemperatur, vilket är kritiskt i produktionen av fasta fetter som margarin. Den andra fördelen med härdningen är att den gör fettet mindre benäget att härskna vilket förlänger hållbarhetstiden.

De fleromättade fetterna som är råmaterial för industriellt producerade, delvis härdade fetter och transfetter, är trasslade och till och med spiralformade. Den här fysiska formen av fetter kallas ”cis”-konfiguration. Processningen av de här fetterna ger inte bara ett tillägg av väte utan kan också orsaka en uträtning av cis-fetterna, vilket då kallas transkonfiguration.

Som väntat pekar forskning på en mängd olika oönskade hälsoeffekter som kan orsakas av industriellt producerade transfetter.

Transfetter har kopplats till skadliga effekter på hjärtat. Till exempel såg man i en studie i augustinumret år 2000 i tidningen European Journal of Clinical Nutrition att människor som hade haft en hjärtattack hade betydligt högre nivåer av transfetter i kroppen jämfört med friska människor.

De som hade störst koncentration transfetter hade i genomsnitt mer än 2, 5 gånger högre sannolikhet att få en hjärtattack än de med de lägsta nivåerna.

Andra studier stödjer också tanken att transfetter är dåligt för hjärtat. Tre av fyra studier som under en tid undersökte den här möjliga kopplingen, upptäckte att om bara två procent av de totala kalorierna kommer från transfetter ökar risken att få en hjärtattack från 28 till 93 procent.

Dessa slutsatser publicerades redan i juli 1996 av Harvard Medical School i tidskriften British Medical Journal, i november 1997 och i tidskriften New England Journal of Medicine samt en holländsk studie som finns i tidningen Lancet, mars 2001.

Transfetter verkar kunna försämra insulinfunktionen, vilket borde öka risken att utveckla typ 2-diabetes. Detta kunde verifieras i studier som publicerades i maj 1997 i tidskriften Diabetes Care och i januari 1999 i tidningen Metabolism.

Annan forskning, som publicerats i juni-numret 2001 i American Journal of Clinical Nutrition kom fram till att ett högre intag av transfetter hos kvinnor är kopplat till en ökad risk att få diabetes.

Mat- och näringsrådet i USA publicerade 2002 en rapport om effekterna av transfetter på hälsan, och där står rekommendationer angående säkra intagsnivåer. I summeringen föreslår författarna att ”en övre intagsnivå på noll kan tolereras”.

Slutsatsen är, som förväntad utifrån teorin, att industriellt producerade transfetter är mycket ohälsosamt.

John Briffa är läkare, författare och hälsoskribent i London, med intresse av kosthållning och naturmedicin.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38485/

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024