loadingDen Qatar-baserade tv-kanalen Al Jazeera, med huvudkontor i Doha, har stort inflytande i västvärlden. Men innehåll och inriktning styrs av regimen i Qatar. Foto: Karim Jaafar/AFP via Getty Images
Den Qatar-baserade tv-kanalen Al Jazeera, med huvudkontor i Doha, har stort inflytande i västvärlden. Men innehåll och inriktning styrs av regimen i Qatar. Foto: Karim Jaafar/AFP via Getty Images
Krönika

Magnus Norell: Journalist–aktivist–terrorist

Magnus Norell

Hamas har vunnit en propagandaseger genom att få västliga nyhetsförmedlare att okritiskt anta deras version av vad som händer i kriget. En av förklaringarna är att de enda journalister som fått verka i Gaza är där för att de inte kritiserar Hamas eller är kopplade till någon annan islamistisk rörelse, skriver Magnus Norell.

I krig är rapporteringen om vad som händer ofta osäker och problematisk. Inte så konstigt, med tanke på de faror som det innebär att närvara när strider pågår. Desto viktigare då att de som faktiskt rapporterar gör det utifrån de journalistiska kriterier vi förvän­tar oss i det demokratiska väst: oberoende, objektivt och att skilja på nyhetsförmedling och kommentarer. Detta låter sig ju lättare sägas än göras många gånger, och det pågående kriget mellan Israel och Hamas är ett bra exempel på hur svårt det kan vara att leva upp till dessa kriterier.

Det mest anmärkningsvärda är kanske det faktum att Hamas – en terrorrörelse som sedan länge både argumenterat och aktivt arbetat för att med terror och väpnat våld bekämpa Israel – i hög grad fått sin version av vad som händer i kriget okritiskt anammad av västlig nyhetsförmedling.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDen Qatar-baserade tv-kanalen Al Jazeera, med huvudkontor i Doha, har stort inflytande i västvärlden. Men innehåll och inriktning styrs av regimen i Qatar. Foto: Karim Jaafar/AFP via Getty Images
Den Qatar-baserade tv-kanalen Al Jazeera, med huvudkontor i Doha, har stort inflytande i västvärlden. Men innehåll och inriktning styrs av regimen i Qatar. Foto: Karim Jaafar/AFP via Getty Images
Krönika

Magnus Norell: Journalist–aktivist–terrorist

Magnus Norell

Hamas har vunnit en propagandaseger genom att få västliga nyhetsförmedlare att okritiskt anta deras version av vad som händer i kriget. En av förklaringarna är att de enda journalister som fått verka i Gaza är där för att de inte kritiserar Hamas eller är kopplade till någon annan islamistisk rörelse, skriver Magnus Norell.

I krig är rapporteringen om vad som händer ofta osäker och problematisk. Inte så konstigt, med tanke på de faror som det innebär att närvara när strider pågår. Desto viktigare då att de som faktiskt rapporterar gör det utifrån de journalistiska kriterier vi förvän­tar oss i det demokratiska väst: oberoende, objektivt och att skilja på nyhetsförmedling och kommentarer. Detta låter sig ju lättare sägas än göras många gånger, och det pågående kriget mellan Israel och Hamas är ett bra exempel på hur svårt det kan vara att leva upp till dessa kriterier.

Det mest anmärkningsvärda är kanske det faktum att Hamas – en terrorrörelse som sedan länge både argumenterat och aktivt arbetat för att med terror och väpnat våld bekämpa Israel – i hög grad fått sin version av vad som händer i kriget okritiskt anammad av västlig nyhetsförmedling.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024